Konferencje Krakowskie

5 Konferencja Krakowska - Transformacja sceny europejskiej i globalnej. Strategie dla Polski – 25-26 maja 2012

- Nowym elementem związanym z reformą państwa jest wprowadzanie innowacji w administracji publicznej - zaznaczył prof. Jarosław Górniak z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w trakcie panelu "Zasoby i kompetencje rozwojowe Polski".

- Cierpimy na europejską sklerozę – nie potrafimy odpowiedzieć na pojawiające się wyzwania  - stwierdził prof. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej, w trakcie panelu "Polska polityka rozwoju wobec zmian na scenie europejskiej i globalnej".

- Chińczycy uznali, że dotychczasowy ład globalny nie jest satysfakcjonujący, ale nie znamy jeszcze ich propozycji zmiany tego porządku  - stwierdził Ksawery Burski, sinolog, w takcie panelu "Kultura myśli strategicznej: Europa – Świat. Jaka będzie odpowiedź na zmiany?"

        Wystąpienie otwierające drugi dzień konferencji: 

Kryzys, deregulacja i nowa gospodarka

dr Jarosław Gowin – Minister Sprawiedliwości

 

IV Panel:  Polska polityka rozwoju wobec zmian na scenie europejskiej i globalnej

Moderator:  
prof. Tadeusz Kudłacz
– Kierownik Katedry Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Paneliści:

prof. Grzegorz Gorzelak – Uniwersytet Warszawski

Wyzwania strategiczne Polski i regionów

prof. Jacek Szlachta – Szkoła Główna Handlowa

Doświadczenia programowania rozwoju terytorialnego UE – perspektywa 2050

prof. Aleksander Noworól – Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Koncepcja hierarchizacji systemu planowania w świetle nowej polityki regionalnej w Polsce

prof. Bolesław Domański – Dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dylematy polityki rozwoju polskich regionów

Jacek Woźniak – Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Planowania Strategicznego

Małopolska jako regionalny ośrodek myśli strategicznej

 

    

V Panel:  Kultura myśli strategicznej: Europa – Świat. Jaka będzie odpowiedź na zmiany?

Moderator:   Michał Szułdrzyński – publicysta prasowy i telewizyjny ("Rzeczpospolita", TVP Info)

Paneliści:

prof. Roman Galar – Politechnika Wrocławska

Co to znaczy kultura myśli strategicznej w świecie XXI wieku?

dr hab. Krzysztof Szczerski – Poseł, Uniwersytet Jagielloński

Jaka powinna być polska prędkość w Europie? O strategii odnajdywania się w Europie wielu prędkości

dr Olaf Osica – Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich

Kultura strategiczna Europy w czasach kryzysu

Paweł Szałamacha – Poseł, b. Prezes Zarządu Instytutu Sobieskiego

Ósma kultura kapitalizmu – model rozwoju gospodarczego dla Polski

Ksawery Burski – sinolog, b. ambasador RP w Chinach

Myśl strategiczna Chin i sposoby jej realizacji

       Wystąpienie otwierające konferencję:

Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego

Wystąpienie programowe:

Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

 

I Panel: Europa wobec wyzwań globalnych i regionalnych XXI wieku

Moderator:  

Róża Thun – Poseł do Parlamentu Europejskiego

Paneliści:

prof. Roman Kuźniar – Doradca Prezydenta RP

Polska wobec Unii kilku prędkości i zmiennej geometrii świata

Aleksander Smolar – Prezes Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego

Europa i nowy ład światowy

prof. Antoni Kukliński – emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Epokowa transformacja sceny globalnej XXI wieku

Janusz Sepioł – Senator RP

Przyszłość Europy Środkowej

Andrzej Brzeziecki – Redaktor naczelny „Nowej Europy Wschodniej”

Europa Wschodnia – szansa, wyzwanie czy problem?

Dyskusja

 

II Panel:  Jaka będzie Europa po kryzysie?

Moderator:   Wojciech Przybylski – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Paneliści:

prof. Andrzej K. Koźmiński – Prezydent Akademii Leona Koźmińskiego

Architektura ekonomiczna Europy w kryzysie

prof. Witold Orłowski – Członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP

Europa – drogi wyjścia z kryzysu

prof. Andrzej Sławiński – Dyrektor Instytutu Ekonomicznego NBP

Przyszłość strefy euro i perspektywy włączenia się do niej krajów Europy Środkowo-Wschodniej

dr hab. Tomasz Grosse – Profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN

Regulacje globalnych przepływów kapitałowych jako instrument władzy

dr hab. Wiesław Gumuła – Dyrektor Oddziału NBP w Krakowie

Jak przemiany w światowym systemie finansowym wpływają na funkcjonowanie wspólnoty narodowej, aglomeracji miejskich oraz jednostek

Dyskusja

 

III Panel:  Zasoby i kompetencje rozwojowe Polski

Moderator: Piotr Mucharski - Redaktor Naczelny "Tygodnika Powszechnego"

Paneliści:

prof. Janusz Czapiński – Uniwersytet Warszawski, autor „Diagnozy społecznej”

Przewagi konkurencyjne młodych Polaków

dr Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego

Efektywność funkcjonowania Polski w systemie Unii Europejskiej

dr Piotr Żuber – Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Efektywność funkcjonowania Polski w instytucjach europejskich

prof. Jarosław Górniak – Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czy można w Polsce stworzyć mechanizm efektywnej władzy publicznej?

Dyskusja

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020