Konferencje Krakowskie

Koniec imperiów

- Upadek imperiów pozwolił rozbłysnąć krajom Europy Środkowej  - podkreślił Janusz Sepioł, senator RP, podczas panelu "Europa wobec wyzwań globalnych i regionalnych XXI wieku".

W opinii senatora Sepioła do rozwoju Europy Środkowej przyczyniło się „wypchnięcie” Turcji, „usunięcie żywiołu niemieckiego” i wycofanie się Rosji.  W wystąpieniu „Przyszłość Europy Środkowej” Janusz Sepioł zaznaczył, że Europa Środkowa będzie się rozwijać wedle dwóch scenariuszy: pozytywnego i negatywnego. Ten pierwszy związany z budowaniem demokracji, integracją europejską zrealizuje się tylko w przypadku Grupy Wyszehradzkiej i kilku związanych z nią krajów. Oznacza to, że Polska pozostanie krajem frontowym, granicznym.

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020