Konferencje Krakowskie

Federalizacja receptą na kryzys

- Poszczególnym krajom Unii Europejskiej grozi karłowatość w sensie ekonomicznym, politycznym i militarnym - podkreślił prof. Andrzej K. Koźmiński, prezydent Akademii Leona Koźmińskiego, w trakcie panelu "Jaka będzie Europa po kryzysie?"

Prof. Koźmiński stwierdził, że aby kraje UE nie uległy marginalizacji konieczna jest pogłębiona integracja i budowa europejskiej federacji. Europie potrzebny jest ujednolicony system regulacji ekonomicznych – zaznaczył prof. Koźmiński w swoim wystąpieniu „Architektura ekonomiczna Europy w kryzysie”. Zaznaczył, że pakt fiskalny ograniczy swobodę najsilniejszych państw w UE – Francji i Niemiec. Elity muszą zaproponować nową architekturę Europy i przekonać do niej społeczeństwa Europy. Jedyną receptą na kryzys jest dalsza federalizacja Europy.

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020