Konferencje Krakowskie

Wyobraźnia finansowa

- Dzięki kryzysowi powiększa się nasze finansowe IQ  - stwierdził dr hab. Wiesław Gumuła, dyrektor Oddziału NBP w Krakowie, podczas panelu "Jaka będzie Europa po kryzysie?"

Dyr. Gumuła uważa, że w naszych zachowaniach ulegamy trendom.  W wystąpieniu zatytułowanym ”Jak przemiany w światowym systemie finansowym wpływają na funkcjonowanie wspólnoty narodowej, aglomeracji miejskich oraz jednostek” Wiesław Gumuła zaznaczył, że efektem kryzysu jest narastanie pesymizmu. Po raz pierwszy od wielu pokoleń większość ludzi nie wierzy, że ich dzieciom będzie się żyć lepiej. W takiej sytuacji najlepiej inwestować w kapitał społeczny, który może okazać się trwałą inwestycją. Jednym z pozytywnych efektów kryzysu finansowego może być wzmocnienie więzi rodzinnych ze względu na konieczność wspólnego stawiania czoła problemom.  

Jak przemiany w światowym systemie finansowym wpływają na funkcjonowanie wspólnoty narodowej, aglomeracji miejskich oraz jednostek - prezentacja

 

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020