Konferencje Krakowskie

W pajęczynie regulacji

- Polska  potrzebuje nowej dawki rozwojowej energii - powiedział minister sprawiedliwości Jarosław Gowin w wystąpieniu programowym 26 maja, w drugim dniu V Konferencji Krakowskiej. Jego zdaniem musimy odejść od wspierania instytucji na rzecz wspierania pomysłów, rozwijając innowacyjność i budując nową gospodarkę.  

W swoim wystąpieniu minister sprawiedliwości podkreślił, że podstawowym frontem walki o przyszłość wzrostu gospodarczego jest deregulacja. Jarosław Gowin zaznaczył,  że mamy do czynienia z bezprecedensową w historii Polski skalą inwestycji publicznych, w 2011 r. Polska była niekwestionowanym liderem w Unii Europejskiej w tym obszarze.

Jednym z pozytywnych elementów dla rozwoju gospodarki ma być ograniczenie długu publicznego. Ma się do tego przyczynić m.in. wprowadzenie reguły wydatkowej, zamrożenie płac w administracji publicznej, reforma emerytur pomostowych, obniżenie składki przekazywanej do OFE, podniesienie wieku emerytalnego, reforma emerytur mundurowych. Zdaniem ministra, polska gospodarka rośnie, ale wkrótce jej rozwój może ograniczyć "pajęczyna utkana z regulacji, schematów, odporności na innowacje".

Jarosław Gowin podkreślił, że chce skończyć z niejasnym, arbitralnym systemem egzekwowania prawa, co jest jednym z czynników ograniczających wolność gospodarczą. Dzisiejsza Polska to, zdaniem ministra, kraj paradoksów. Z jednej strony mamy wolnych przedsiębiorczych, wykształconych obywateli, a z drugiej źle zorganizowanego,  nadmiernie rozbudowanego, a jednocześnie nieskutecznego molocha państwowego. Potrzebujemy państwa ograniczonego, które pozostawia jak najwięcej wolności dla jednostek, rodzin, stowarzyszeń, a z drugiej strony państwa silnego – „umiejącego walczyć z kibolami”, a także z „przestępcami w białych albo niebieskich  kołnierzykach”, posiadajacego profesjonalną administrację publiczną - mówił Jarosław Gowin. Zamiast tego mamy państwo, które się wpycha w każdą przestrzeń życia publicznego, jest wszechobecne, a równocześnie jest kompletnie nieudolne. To, zdaniem ministra, model państwa "nieludzki i nieuczciwy wobec Polaków", dlatego trzeba go zmienić.

Minister zaznaczył, że potrzebna jest deregulacja, zniesienie złych przepisów, ale dopiero wówczas, kiedy zmienimy sam system stanowienia prawa nastąpi znacząca zmiana.

Barierą dla rozwoju gospodarki jest niewystarczająca innowacyjność. Małopolska przeznacza na badania i rozwój niecały 1 proc. swojego PKB, co daje jej drugie miejsce w Polsce, ale jest to bardzo niewiele w porównaniu z krajami UE. Polski przemysł nie generuje  jeszcze popytu na badania i rozwój, zajmując się głównie kupowaniem maszyn. Popytu na innowacje nie buduje także nauka. Szansą dla polskich innowacji jest stworzenie modelu transferu rozwiązań z nauki do przemysłu. Potrzebne jest płynne przejście z importowania maszyn, do importowania patentów – zaznaczył minister. Musimy odejść od wspierania instytucji na rzecz wspierania pomysłów -  mówił  Jarosław Gowin.   

Kryzys, deregulacja i nowa gospodarka - prezentacja

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020