Konferencje Krakowskie

10 Konferencja Krakowska - Małopolska - globalne wyzwania, regionalne rozwiązania - 6-7 listopada 2017

dr Jarosław Flis

– Cyberzagrożenia versus cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo w sieci: czy jest możliwa skuteczna ochrona?
– Współczesne oblicze wojny. Technologia czy militaryzacja? Co zapewni nam bezpieczeństwo?
– Europejska współpraca w dziedzinie obronności. Czy stanowi impuls do wzmocnienia europejskiego bezpieczeństwa i jedności?
– W jakim kierunku zmierza Europa? Czy Europa będzie silniejsza? Czy Unię Europejską powinna cechować bardziej siła narodów czy siła wspólnoty?
– „Terroryzm uliczny” – czy jesteśmy bezsilni wobec pojedynczych ataków fundamentalistów religijnych i szaleńców?

Bogusław Chrabota

– Polityka migracyjna Unii Europejskiej i Polski. Stagnacja? Diagnoza obecnej sytuacji.
– Czy mamy w Europie, Polsce kryzys migracyjny? Jak przygotować Polskę na jego konsekwencje?
– Imigranci na rynku pracy – szanse i zagrożenia. Czy jesteśmy w stanie wykorzystać napływający potencjał?
– Uchodźca, czyli kto? Ruchy ludnościowe w różnych częściach świata, Europy, Polski.
– Migracja odpowiedzią na zmiany demograficzne. Czy Europejczyków zastąpią w Europie mieszkańcy Afryki i Azji?
– Współcześni Nomadzi – trend czy trwałe zjawisko społeczno-gospodarcze? Motywacje ludności do przemieszczania się. Jak mobilni są mieszkańcy Polski na tle Europy?
– Czy mamy do czynienia z powrotem państw narodowych?

dr hab. prof. UP Janusz Majcherek

– Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, czyli jakim kapitałem społecznym dysponuje Polska?
– Dialog społeczny. Czy polskie społeczeństwo jest w stanie prowadzić dojrzałą, otwartą debatę?
– Kultura wolontariatu – jak ją budować i wspierać?
– Czy Polacy potrafią zmobilizować się tylko raz w roku?
– Wiedza jako inwestycja. Modele relacji i sztuka współpracy wśród Polaków.
– Współpraca i zaangażowanie społeczne buduje? Co czyni Polaków szczęśliwymi?
– Budżety obywatelskie narzędziem stymulującym postawy obywatelskie?
– Ruchy obywatelskie w miastach. Chwilowa moda czy stały trend?

Wojciech Przybylski

– Czy europejska polityka przemysłowa potrzebuje nowych ram?
– Polska w Europie. Wspólne gospodarcze wyzwania? Wspólna gospodarcza perspektywa?
– Czy globalizacja osiągnęła już swoje granice?
– Indywidualizacja w dobie globalizacji – wyznacznik przyszłości?
– Globalizacja a przyszły rynek pracy, czyli człowiek versus robot
– Przemysł 4.0 i innowacyjność 4.0 – co dalej? Czy wielcy tracą przewagę?
– Ewolucja czy rewolucja w polskich firmach – kompetencje i wyzwania przyszłości

Jacek Bańka

– Linearny model gospodarowania wyczerpuje się, zatem jaki model gospodarki nas czeka? Czy gospodarka cyrkularna to jedyne rozwiązanie?
– „Śmieciowe pokolenie”? Jak silnej zmiany potrzebuje nasze myślenie? Jak silnego szoku potrzebujemy, aby porzucić konsumpcyjny tryb życia?
– Na ile modele ekonomii cyrkularnej (3R i 4RV+OGES czy 5R) są w stanie złamać paradygmat gospodarki opartej na wzroście?
– Nowy model biznesowy – Repair is new act! Jak projektować i produkować, aby nie szkodzić? Krótko o koncepcjach Od kołyski do kołyski i projektowaniu regeneracyjnym
– Design w ekonomii cyrkularnej – mniej znaczy lepiej!
– Czy gospodarka cyrkularna jest dla wszystkich? Na ile odnajdą się w niej MMŚP?

Jan Strycharz

– Innowacje społeczne – moda czy sposób na sprostanie wyzwaniom współczesnego świata?
– Marzenia o lepszym…, czyli jakie innowacje społeczne są w Polsce najbardziej potrzebne?
– Jak edukować, aby angażować społecznie? Czy III sektor jest w stanie zapełnić lukę kompetencyjną?
– Co hamuje zaangażowanie społeczne w Polsce?
– „Skurczenie się czasu”. Czy innowacje społeczne mogą być katalizatorem rozwoju?
– Wyzwanie jutra - innowacje społeczne czy innowacje technologiczne?
– Innowacje społeczne a aktywność administracji publicznej - jak wspierać i czy wspierać?

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020