Konferencje Krakowskie

Przeciąć węzły gordyjskie

- Świat potrzebuje głębokiej rekonstrukcji, żeby nie nastąpiło załamanie  - zaznaczył Antoni Kukliński, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego, podczas panelu "Europa wobec wyzwań globalnych i regionalnych XXI wieku".

Zdaniem prof. Kuklińskiego należy sobie zadać pytanie, czy świat XXI wieku będzie w stanie przeciąć węzły gordyjskie, blokujące jego rozwój. W swoim wystąpieniu „Epokowa transformacja sceny globalnej XXI wieku” prof. Kukliński zaznaczył, że świat znajduje się w jednym z najbardziej zwrotnych punktów swojej historii.  Zmaga się z kilkoma kryzysami, które blokują jego rozwój: kryzysem kapitalizmu, kryzysem liberalnej demokracji, kryzysem porządku światowego, kryzysem ekologicznym, kryzysem elit politycznych. Prof. Kukliński zaznaczył, że problem federalizacji Europy jest nieunikniony, ale musi się to odbywać w ramach nowego porządku (new deal).

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020