Konferencje Krakowskie

Potrzebujemy zaufania

- Bez zaufania nie zbuduje się żadnej konkurencyjnej gospodarki  - zaznaczył prof. Janusz Czapiński z Uniwersytetu Warszawskiego, w trakcie panelu "Zasoby i kompetencje rozwojowe Polski".

Prof. Czapiński podkreślił, że Polacy mają przewagi konkurencyjne. Są nimi: niskie koszty pracy, wysokie kwalifikacje i kreatywność oraz konsumpcjonizm przy dużym rynku zbytu. Możemy się także pochwalić bardzo wysokim średnim IQ. Polska zajmuje pod tym względem 3 miejsce w Europie, a 16 wśród 122 krajów świata objętych badaniem - zaznaczył Janusz Czapiński w swoim wystąpieniu „Przewagi konkurencyjne młodych Polaków”.  Brakuje nam jednej przewagi konkurencyjnej – innowacyjności. Wynika to z braku zdolności do łączenia interesów z powodu braku wzajemnego zaufania. Jego zdaniem bez zaufania nie zbuduje się konkurencyjnej gospodarki.

Przewagi konkurencyjne młodych Polaków - prezentacja

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020