Konferencje Krakowskie

9 Konferencja Krakowska - Polska regionów - Polska miast - 28-29 listopada 2016

 • Czy samorząd wojewódzki ma możliwość realnego przywództwa zmieniającego kraj?
 • Czy – a jeśli tak to w jaki sposób – ogólnopolskie znaczenie samorządu wojewódzkiego powinno zostać wzmocnione?
 • Jak wyglądają najlepsze, a jak najgorsze wzorce relacji samorządu wojewódzkiego z ogólnopolskimi podmiotami politycznymi?
 • Które rozwiązania i procedury są najważniejsze dla siły samorządu, które zaś są źródłem jego słabości?

 

 

 • Jakie są kluczowe problemy polskiej urbanizacji?
 • Czy jest możliwy awans gospodarczy i cywilizacyjny Polski bez przyspieszenia urbanizacji?
 • Jak starzejące się społeczeństwo wpływa na urbanizację przestrzeni? Czy rosnąca liczba seniorów może zmienić priorytety inwestycyjne polskich miast?
 • Jakie obszary będą dominować jako cele migracji? Jakie będą obszary aspiracji i prestiżu?
 • Jakie obszary czeka ożywiony ruch inwestycyjny?
 • Jakie są dziś priorytety działań w planowaniu regionalnym czy zagospodarowaniu terenów wiejskich?

 

 

 • Czy polskie miasta wymagają systemowej polityki wsparcia, jeśli tak – jak różnicować wsparcie wobec metropolii i miast mniejszych?
 • Jaki będzie wpływ metropolizacji na strategię rozwoju kraju?
 • Czy jesteśmy gotowi na upadek miast?
 • Czy polskie miasta są przygotowane do nowych wyzwań, takich jak imigracja?
 • Jakie są nowe wyzwania w zarządzaniu aglomeracjami? Czy w Polsce powstaną „regiony metropolitalne”?

 

 

prof. Monika Stanny

Polska wieś jest bardzo zróżnicowana. Polityka wobec terenów wiejskich na różnych obszarach powinna być zatem zróżnicowana - mówiła prof. Monika Stanny, dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk podczas panelu „Polska wieś – sfera dynamicznych zmian?”

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020