Konferencje Krakowskie

9 Konferencja Krakowska - Polska regionów - Polska miast - 28-29 listopada 2016

Kryzys migracyjny – jak uczynić z niego szansę dla Europy, Polski?

 • BREXIT – umocni czy osłabi Wspólnotę?
 • Co czeka Europę po polityce spójności?
 • Nastroje eurosceptyczne – czy Unia musi się zmienić, by przetrwać?
 • Razem czy osobno? Współczesna polityka bezpieczeństwa i obrony UE czy NATO? 

 

 

 • Czy samorząd wojewódzki ma możliwość realnego przywództwa zmieniającego kraj?
 • Czy – a jeśli tak to w jaki sposób – ogólnopolskie znaczenie samorządu wojewódzkiego powinno zostać wzmocnione?
 • Jak wyglądają najlepsze, a jak najgorsze wzorce relacji samorządu wojewódzkiego z ogólnopolskimi podmiotami politycznymi?
 • Które rozwiązania i procedury są najważniejsze dla siły samorządu, które zaś są źródłem jego słabości?

 

 

 • Jakie są kluczowe problemy polskiej urbanizacji?
 • Czy jest możliwy awans gospodarczy i cywilizacyjny Polski bez przyspieszenia urbanizacji?
 • Jak starzejące się społeczeństwo wpływa na urbanizację przestrzeni? Czy rosnąca liczba seniorów może zmienić priorytety inwestycyjne polskich miast?
 • Jakie obszary będą dominować jako cele migracji? Jakie będą obszary aspiracji i prestiżu?
 • Jakie obszary czeka ożywiony ruch inwestycyjny?
 • Jakie są dziś priorytety działań w planowaniu regionalnym czy zagospodarowaniu terenów wiejskich?

 

 

 • Czy polskie miasta wymagają systemowej polityki wsparcia, jeśli tak – jak różnicować wsparcie wobec metropolii i miast mniejszych?
 • Jaki będzie wpływ metropolizacji na strategię rozwoju kraju?
 • Czy jesteśmy gotowi na upadek miast?
 • Czy polskie miasta są przygotowane do nowych wyzwań, takich jak imigracja?
 • Jakie są nowe wyzwania w zarządzaniu aglomeracjami? Czy w Polsce powstaną „regiony metropolitalne”?

 

 

 • W jaki sposób wieś wpływa na rozwój cywilizacyjny kraju?
 • Czy dotacje UE mają znaczenie dla tempa rozwoju wsi?
 • Czy jest możliwa modernizacja bez dezagraryzacji i urbanizacji?
 • Co dałoby włączenie wsi i jej mieszkańców do ogólnego systemu prawnego?

 

 

Ryszard Wilczyński

Polska wieś to obszar spektakularnego postępu cywilizacyjnego i partycypacji społeczności wiejskiej w przemianach - zaznaczył poseł Ryszard Wilczyński, były wojewoda opolski w trakcie panelu „Polska wieś – sfera dynamicznych zmian?”

Jarosław Kalinowski

Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej daje szanse na zachowanie różnorodności na terenach wiejskich - zaznaczył Jarosław Kalinowski, poseł do Parlamentu Europejskiego podczas panelu „Polska wieś – sfera dynamicznych zmian?”

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak

Gospodarstwa rodzinne przetrwały w wioskach. To duży potencjał Małopolski - podkreślił wicemarszałek Województwa Małopolskiego prof. Wojciech Kozak w trakcie panelu „Polska wieś – sfera dynamicznych zmian?”

prof. Monika Stanny

Polska wieś jest bardzo zróżnicowana. Polityka wobec terenów wiejskich na różnych obszarach powinna być zatem zróżnicowana - mówiła prof. Monika Stanny, dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk podczas panelu „Polska wieś – sfera dynamicznych zmian?”

dr. Piotr Żuber

Polityka regionalna powinna zmierzać w kierunku koncentracji na określonych zadaniach - zaznaczył dr Piotr Żuber, dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju w trakcie panelu „Polityka miejska – polityka wobec miast: wspólnota celów?”

Małopolskie Obserwatorium 
Rozwoju Regionalnego

Departament
Zrównoważonego Rozwoju

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków

tel.: 12 29 90 829; 12 63 03 368

mail: morr@umwm.pl

Polityka prywatności

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

Facebook
You Tube