Konferencje Krakowskie

V Konferencja Krakowska - lekcja z kryzysu

Kłopoty Grecji wpływające na funkcjonowanie Unii Europejskiej, konieczność zreformowania UE, potrzeba reformy polskiej administracji i systemu prawnego, rosnąca potęga Chin, słabo wykorzystywany w Polsce potencjał innowacyjności – to tylko niektóre wątki i postulaty podnoszone podczas V Konferencji Krakowskiej 25 i 26 maja. Spotkanie odbywało się w Krakowie pod honorowym patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Tegoroczna konferencja, organizowana już po raz piąty przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, odbywała się się pod hasłem: „Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski”. - Chciałbym, abyśmy wyciągnęli konstruktywne wnioski z kryzysu i potrafili wzmacniać zasobność regionu  - powiedział marszałek Marek Sowa w wystąpieniu otwierającym konferencję. Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP zaznaczył, że potrzebne jest nam w Polsce odnowienie wiary, że Europa jest naszym domem. Prof. Roman Kuźniar, doradca prezydenta RP, podkreślił, że świat zmienia się w kierunku multipolarnym, gdzie ważną rolę odgrywają nie mocarstwa, ale regiony.  

Prof. Antoni Kukliński apelował o przeprowadzenie głębokich reform, żeby nie nastąpiło załamanie. Jego zdaniem należy sobie zadać pytanie, czy świat XXI wieku będzie w stanie przeciąć węzły gordyjskie, blokujące jego rozwój. Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin przekonywał, że należy odejść od wspierania instytucji na rzecz wspierania pomysłów, rozwijając innowacyjność i budując nową gospodarkę.  Podkreślił, że chce skończyć z niejasnym, arbitralnym systemem egzekwowania prawa, co jest jednym z czynników ograniczających wolność gospodarczą.

W dyskusji wiele miejsca poświęcona Grecji. Prof. Witold Orłowski zaznaczył, że Grecy uczestnicząc w programie oszczędności dają alibi kanclerz Angeli Merkel do udzielania pomocy temu krajowi. Prof. Andrzej K. Koźmiński przestrzegał przed lekceważeniem ewentualnego bankructwa i wyjścia ze strefy euro ze względu na możliwość wystąpienia tam poważnych niepokojów społecznych i ewentualnych konsekwencji tego dla Europy.

W podsumowaniu konferencji Jacek Woźniak, pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Planowania Strategicznego zaznaczył, że ambicją Konferencji Krakowskich jest mówić o ważnych problemach naszych czasów. Jacek Woźniak zaprosił na kolejne spotkanie w czerwcu 2013 r.

Pokłosiem konferencji będzie publikacja prezentująca wystąpienia uczestników dyskusji.

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020