Konferencje Krakowskie

Przestrzeń dla Europy

- Świat zmienia się w kierunku multipolarnym, gdzie ważną rolę odgrywają nie mocarstwa, ale regiony  -  powiedział prof. Roman Kuźniar, doradca Prezydenta RP, podczas panelu "Europa wobec wyzwań globalnych i regionalnych XXI wieku".

W swoim wystąpieniu zatytułowanym  „Polska wobec Unii kilku prędkości i zmiennej geometrii świata” prof. Kuźniar zaznaczył, że aby mieć wpływ na Unię Polska musi uczestniczyć w pogłębionej integracji ekonomicznej (strefy euro), brać udział w polityce bezpieczeństwa, obrony oraz wspólnej polityce zagranicznej.  Musimy także być silnym reprezentantem regionu, a także mieć bliskie i rozsądne relacje z Niemcami.

Zdaniem prof. Kuźniara dla utrzymania pozycji UE w świecie konieczne jest zagospodarowanie otoczenia, a więc relacje z Europą Wschodnią, Turcją, Afryką i USA.

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020