Konferencje Krakowskie

Gra na europejskiej scenie

- Sześć miesięcy polskiej prezydencji pokazało naszą sprawność w Unii Europejskiej  - powiedział dr Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego, podczas panelu "Zasoby i kompetencje rozwojowe Polski".

Jak podkreślił Jan Olbrycht w wystąpieniu „Efektywność funkcjonowania Polski w systemie Unii Europejskiej” polskie partie polityczne szybko uczą się, jak działają mechanizmy obowiązujące w Unii Europejskiej. To właśnie na forum unijnym toczy się walka o interes narodowy.

Dlatego tak ważny jest odpowiedni dobór osób reprezentujących partie polityczne danego kraju oraz osób piastujących stanowiska w instytucjach unijnych.  

 

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020