Konferencje Krakowskie

Chińska strategia

- Chińczycy uznali, że dotychczasowy ład globalny nie jest satysfakcjonujący, ale nie znamy jeszcze ich propozycji zmiany tego porządku  - stwierdził Ksawery Burski, sinolog, w takcie panelu "Kultura myśli strategicznej: Europa – Świat. Jaka będzie odpowiedź na zmiany?"

Były ambasador RP w Chinach zaznaczył, że Chiny posiadają dwie strategie: wewnętrzną i globalną. Strategia wewnętrzna opiera się na doświadczeniach historycznych (jednoczenia Chin, gdy się rozpadały i dzielenia, gdy się łączyły). Strategia globalna po drugiej wojnie światowej polegała na przełamaniu izolacjonizmu i uzyskaniu międzynarodowego uznania. Chiny stały się mocarstwem atomowym, zostały przyjęte do ONZ. W latach 70. ubiegłego wieku rozpoczęły się reformy i otwarcie kraju na świat. Chińscy przywódcy postanowili uczyć się od świata, przede wszystkim od USA. Po upadku Związku Sowieckiego Chińczycy obawiali się, że w miejsce Rosji mogą stać sie nowym przeciwnikiem USA, dlatego w swojej strategii unikali konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi. Podstawą chińskich reform stała się: po pierwsze gospodarka, po drugie bezpieczeństwo i stabilność. Państwo to dokonało bardzo wiele w gospodarce. Dzisiejsze Państwo Środka stało się największą fabryką świata i „wychodzi ze swoimi inwestycjami w świat” – zaznaczył Ksawery Burski w swoim wystąpieniu „Myśl strategiczna Chin i sposoby jej realizacji”.

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020