Konferencje Krakowskie

V Konferencja Krakowska - relacje audio

 
I Panel: Europa wobec wyzwań globalnych i regionalnych XXI wieku

II Panel:  Jaka będzie Europa po kryzysie?

III Panel:  Zasoby i kompetencje rozwojowe Polski

IV Panel:  Polska polityka rozwoju wobec zmian na scenie europejskiej i globalnej

V Panel:  Kultura myśli strategicznej: Europa – Świat. Jaka będzie odpowiedź na zmiany?

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020