Konferencje Krakowskie

26 maja 2012

        Wystąpienie otwierające drugi dzień konferencji: 

Kryzys, deregulacja i nowa gospodarka

dr Jarosław Gowin – Minister Sprawiedliwości

 

IV Panel:  Polska polityka rozwoju wobec zmian na scenie europejskiej i globalnej

Moderator:  
prof. Tadeusz Kudłacz
– Kierownik Katedry Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Paneliści:

prof. Grzegorz Gorzelak – Uniwersytet Warszawski

Wyzwania strategiczne Polski i regionów

prof. Jacek Szlachta – Szkoła Główna Handlowa

Doświadczenia programowania rozwoju terytorialnego UE – perspektywa 2050

prof. Aleksander Noworól – Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Koncepcja hierarchizacji systemu planowania w świetle nowej polityki regionalnej w Polsce

prof. Bolesław Domański – Dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dylematy polityki rozwoju polskich regionów

Jacek Woźniak – Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Planowania Strategicznego

Małopolska jako regionalny ośrodek myśli strategicznej

 

    

V Panel:  Kultura myśli strategicznej: Europa – Świat. Jaka będzie odpowiedź na zmiany?

Moderator:   Michał Szułdrzyński – publicysta prasowy i telewizyjny ("Rzeczpospolita", TVP Info)

Paneliści:

prof. Roman Galar – Politechnika Wrocławska

Co to znaczy kultura myśli strategicznej w świecie XXI wieku?

dr hab. Krzysztof Szczerski – Poseł, Uniwersytet Jagielloński

Jaka powinna być polska prędkość w Europie? O strategii odnajdywania się w Europie wielu prędkości

dr Olaf Osica – Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich

Kultura strategiczna Europy w czasach kryzysu

Paweł Szałamacha – Poseł, b. Prezes Zarządu Instytutu Sobieskiego

Ósma kultura kapitalizmu – model rozwoju gospodarczego dla Polski

Ksawery Burski – sinolog, b. ambasador RP w Chinach

Myśl strategiczna Chin i sposoby jej realizacji

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020