Konferencje Krakowskie

12 Konferencja Krakowska - Człowiek w drodze – z szacunkiem dla siebie, innych, przyrody - 2-3 grudnia 2019

Bogusław Chrabota – redaktor naczelny dziennika „Rzeczpospolita”

Zagadnienia:

– Na jakich potencjałach opiera się rywalizacja geopolityczna?
– Czy zmiana klimatu, terroryzm i sprzeciw wobec globalizacji są głównymi zagrożeniami cywilizacji?
– Geopolityczne fakty, geopolityczne konstrukty myślowe. O tym, co sprzyja dekompozycji układów sił w ładzie międzynarodowym
– Kształtowanie przyszłości – otwarte społeczeństwo i otwarta gospodarka
– Unia Europejska instytucją i społecznością. Czy zapewni stabilizację Europie w niepewnych czasach?
– Globalizacja i technologia – kto korzysta a kto nadal traci?
– Obywatel chroniony to obywatel obserwowany?
– Zrównoważony rozwój oparty na sztucznej inteligencji – wyzwania i pułapki geoedukacji / globalnej edukacji

 

prof. dr hab. Krzysztof Szczerski –  Sekretarz Stanu, Szef Gabinetu Prezydenta RP

– Geopolityka jest jednym z pól, gdzie musimy się odnaleźć jako Polska. Istnieją cztery osie, zmienne, rywalizacji o pozycję i status państwa: bezpieczeństwo, wpływy polityczne, interesy ekonomiczne oraz wizerunek. Te osie się przecinają i w ich zakresie odbywają się rywalizacje geopolityczne – stwierdził na otwarciu panelu „W obliczu ciągłej zmiany – globalny wyścig w geopolitycznym chaosie” prof. dr hab. Krzysztof Szczerski, Sekretarz Stanu, Szef Gabinetu Prezydenta RP.

Panel 1: Człowiek dla świata czy świat dla człowieka? Sprawiedliwość międzypokoleniowa a zrównoważony rozwój

Zagadnienia:

– Blaski i cienie antropocentryzmu
– Zasoby naturalne versus nowoczesne technologie zaspokajające potrzeby człowieka
– Czy natura stanie się kiedyś zbędna, a do życia wystarczy rzeczywistość wykreowana przez człowieka?
– Kto pierwszy ten lepszy, czyli zasoby odbierane następnym pokoleniom – czy za 100 lat niezbędne stanie się kolonizowanie innych planet przez człowieka?
– Etyka w świecie konsumpcji
– Jakość – czy to pojęcie jeszcze ma jakąś wartość w świecie konsumpcjonizmu?
– Jak walczyć o konsumencki rząd dusz – programy wsparcia zdrowego stylu życia
– Recykling i upcykling – odpowiedź projektantów i twórców na zwiększające się zużycie surowców naturalnych oraz ilości powstałych odpadów.

 

o. prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski

I panel o nazwie „Człowiek dla świata czy świat dla człowieka? Sprawiedliwość międzypokoleniowa a zrównoważony rozwój” rozpoczął się od wystąpienia wprowadzającego o. prof. dr hab. Jana Andrzeja Kłoczowskiego (Wydział Filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie), który przytoczył i omówił tezy zawarte w encyklice Papieża Franciszka.

Jadwiga Łopata

Życie zgodne z naturą w swojej prezentacji przedstawiła Jadwiga Łopata z Zagrody Edukacyjnej, Ekocentrum ICPPC w Stryszowie. – Nasze życie oparte jest na zgodzie z naturą. Dbajmy o pozostawienie Ziemi w lepszym stanie, niż otrzymaliśmy ją od naszych ojców. Najwyższy czas, abyśmy docenili i pielęgnowali największe nasze bogactwo. To jest nasza największa wartość – bogactwo natury.

Organizator

Województwo Małopolskie

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Patroni medialni

Telewizja Polska Kraków

Radio Kraków

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020