Konferencje Krakowskie

7 Konferencja Krakowska - Przyszłość wolności. Wymiar krajowy - regionalny - międzynarodowy – 9-10 czerwca 2014

Wiele wymiarów wolności

Relacje pomiędzy wolnością, jej wykorzystaniem w ciągu ostatnich 25 lat i jej ewolucją, granice wolności, modele rozwoju państwa polskiego, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego – to tylko niektóre wątki poruszane przez autorów publikacji „Przyszłość wolności. Wymiar krajowy – regionalny – międzynarodowy”, która ukazała się właśnie w ramach serii „Biblioteki Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju”.

Potrzebujemy zaufania

Temat tegorocznej konferencji powinien wpisywać się w klimat święta wolności - stwierdził marszałek Marek Sowa podczas otwarcia VII Konferencji Krakowskiej „Przyszłość wolności. Wymiar krajowy – regionalny – międzynarodowy”.

Debata o wolności

Dotychczasowe Konferencje Krakowskie podejmowały najbardziej aktualne wyzwania, dlatego naturalnym było, że tegoroczne spotkanie będzie nawiązywało do 25-lecia demokratycznych przemian w Polsce - zaznaczył Jacek Woźniak, pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. planowania strategicznego we wprowadzeniu do VII Konferencji Krakowskiej.

O Konferencjach Krakowskich

Konferencje Krakowskie proponują otwartą debatę ekspertów z udziałem publiczności, koncentrującą się na myśleniu o przyszłości – punktach zwrotnych, wyzwaniach i scenariuszach rozwoju Polski i jej regionów w kontekście Unii Europejskiej i zmian globalnych.

O konferencjach Krakowskich     

 Panel I. Wolność – przywództwo strategiczne – wizja przyszłości

– Jaki jest potencjał polskiego myślenia strategicznego?

– Czy w Polsce działają trwałe mechanizmy instytucjonalne programowania przyszłości?

– Czy można programować przyszłość bez strategicznego przywództwa?

– Na jakich zewnętrznych doświadczeniach myślenia o przyszłości powinniśmy się opierać? Jak wykorzystać instrumentarium, które daje nam członkostwo w organizacjach międzynarodowych, w tym w Unii Europejskiej?

– Co zastąpi po roku 2020 europejską politykę spójności, jaki będzie główny mechanizm programowania i rozwoju dla Polski i jej regionów?

 

Panel II. Wolność – gospodarka – niezależność

– Gospodarka – źródło wolności czy uwikłania?

– Dlaczego gospodarka staje się coraz częściej instrumentem walki geopolitycznej?

– Jak zbudować silną gospodarkę Polski, aby powiększyć autonomię w relacjach politycznych?

– Czy Polska potrzebuje własnej waluty dla zachowania wolności?

 

Panel III. Wolność – zaufanie – współpraca

– Czy my sami, Polacy, jesteśmy zagrożeniem dla naszej wolności?

– Czy nadmierna wolność jednostki ogranicza wspólnotowość i siłę państwa?

– ‘Polska anarchia’ – czy zmienił się charakter narodowy Polaków?

– Jak ograniczyć polskie deficyty zaufania, współpracy, kapitału społecznego?

– Zagrożenia wolności mediów: konstytucyjne prawo obywateli do wolności słowa a rynkowe i polityczne uwarunkowania

– Media w służbie społeczeństwa obywatelskiego – kontrola władzy

 

Panel IV. Wolność – rozwój – samorządność; cz. I

– Jak ważnym potencjałem rozwojowym dla Polski jest samorządność terytorialna?

– Czy istnieje potrzeba korekty modelu ustroju społeczno-gospodarczego państwa?

– Czy istnieje potrzeba reformy samorządów regionalnych w Polsce?

– Czy istnieje potrzeba reformy modelu planowania w Polsce – w kierunku bardziej koordynacyjnego, zintegrowanego, hierarchicznego, ale jednocześnie – włączającego i partycypacyjnego?

– Jaki powinien być balans w Polsce pomiędzy polityką wyrównawczą a polityką wzmacniania konkurencyjności?

 

Panel IV. Wolność – rozwój – samorządność; cz. II

– Jak ważnym potencjałem rozwojowym dla Polski jest samorządność terytorialna?

– Czy istnieje potrzeba korekty modelu ustroju społeczno-gospodarczego państwa?

– Czy istnieje potrzeba reformy samorządów regionalnych w Polsce?

– Czy istnieje potrzeba reformy modelu planowania w Polsce – w kierunku bardziej koordynacyjnego, zintegrowanego, hierarchicznego, ale jednocześnie – włączającego i partycypacyjnego?

– Jaki powinien być balans w Polsce pomiędzy polityką wyrównawczą a polityką wzmacniania konkurencyjności?

 

Współpraca na wielu poziomach

Potrzebujemy wielopoziomowej i międzysektorowej współpracy - stwierdził dr Radomir Matczak, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w trakcie IV panelu „Wolność - rozwój – samorządność” w drugim dniu VII konferencji Krakowskiej.

Małopolskie Obserwatorium 
Rozwoju Regionalnego

Departament
Zrównoważonego Rozwoju

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków

tel.: 12 29 90 829; 12 63 03 368

mail: morr@umwm.pl

Polityka prywatności

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

Facebook
You Tube