Konferencje Krakowskie

5 Konferencja Krakowska - Transformacja sceny europejskiej i globalnej. Strategie dla Polski – 25-26 maja 2012

Kłopoty Grecji wpływające na funkcjonowanie Unii Europejskiej, konieczność zreformowania UE, potrzeba reformy polskiej administracji i systemu prawnego, rosnąca potęga Chin, słabo wykorzystywany w Polsce potencjał innowacyjności – to tylko niektóre wątki i postulaty podnoszone podczas V Konferencji Krakowskiej 25 i 26 maja. Spotkanie odbywało się w Krakowie pod honorowym patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

 
I Panel: Europa wobec wyzwań globalnych i regionalnych XXI wieku

II Panel:  Jaka będzie Europa po kryzysie?

III Panel:  Zasoby i kompetencje rozwojowe Polski

IV Panel:  Polska polityka rozwoju wobec zmian na scenie europejskiej i globalnej

V Panel:  Kultura myśli strategicznej: Europa – Świat. Jaka będzie odpowiedź na zmiany?

Zapis dyskusji podczas V Konferencji Krakowskiej; skróty wystąpień: ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina oraz niektórych panelistów; rozmowa z prof. Romanem Kuźniarem, doradcą prezydenta RP; podsumowanie spotkania przez marszałka Marka Sowę i Olgierda Dziekońskiego, sekretarza stanu w kancelarii prezydenta RP – to wszystko w specjalnym dodatku „Tygodnika Powszechnego”.

Czytaj więcej...

- Chciałbym, abyśmy wyciągnęli konstruktywne wnioski z kryzysu i potrafili wzmacniać zasobność regionu  - powiedział Marek Sowa, marszałek Województwa Małopolskiego, 25 maja w wystąpieniu otwierającym V Konferencję Krakowską, odbywającą się pod hasłem „Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski”.

- Dzisiaj Europa potrafi tylko negocjować warunki swojego wycofania się. I nie chodzi tylko o Afganistan   - powiedział dr Olaf Osica, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, podczas panelu "Kultura myśli strategicznej: Europa – Świat. Jaka będzie odpowiedź na zmiany?"

- Polska  potrzebuje nowej dawki rozwojowej energii - powiedział minister sprawiedliwości Jarosław Gowin w wystąpieniu programowym 26 maja, w drugim dniu V Konferencji Krakowskiej. Jego zdaniem musimy odejść od wspierania instytucji na rzecz wspierania pomysłów, rozwijając innowacyjność i budując nową gospodarkę.  

- Wpływ USA i Unii Europejskiej na przyszły świat będzie maleć  - zaznaczył Aleksander Smolar, prezes Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego, w trakcie panelu "Europa wobec wyzwań globalnych i regionalnych XXI wieku".

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020