Konferencje Krakowskie

W pułapce pacyfizmu

- Dzisiaj Europa potrafi tylko negocjować warunki swojego wycofania się. I nie chodzi tylko o Afganistan   - powiedział dr Olaf Osica, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, podczas panelu "Kultura myśli strategicznej: Europa – Świat. Jaka będzie odpowiedź na zmiany?"

Zdaniem dr Osicy u podstaw kryzysu dotykającego Europę są trzy zasadnicze elementy: kryzys siły (Europa jest postamerykańska, ale nie ma już amerykańskiego parasola), kryzys systemowy (świat stał się wielobiegunowy i Europa straciła na tym wiele). Trzecim elementem jest kryzys Europy strategicznej – zaznaczył dr Osica w wystąpieniu„Kultura strategiczna Europy w czasach kryzysu”. Dodał, że pomysł integracji kontynentu opierał się „wybiciu wojny z głowy Europejczyków”. - Spowodowało to, że straciliśmy zdolność działania strategicznego. - Pacyfizm europejski powoduje, że ograniczamy się tylko do negocjacji, rozmów, ale nie potrafimy się mobilizować do pewnych działań   - dodał Olaf Osica.

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020