Konferencje Krakowskie

W „Tygodniku Powszechnym” o V Konferencji

Zapis dyskusji podczas V Konferencji Krakowskiej; skróty wystąpień: ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina oraz niektórych panelistów; rozmowa z prof. Romanem Kuźniarem, doradcą prezydenta RP; podsumowanie spotkania przez marszałka Marka Sowę i Olgierda Dziekońskiego, sekretarza stanu w kancelarii prezydenta RP – to wszystko w specjalnym dodatku „Tygodnika Powszechnego”.

Czytaj więcej...

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020