Konferencje Krakowskie

8 Konferencja Krakowska - Świat współpracy - świat konfrontacji. Wybory strategiczne dla Polski w warunkach podwyższonej niepewności – 15-16 czerwca 2015

O samorządności terytorialnej, zawodowej i gospodarczej debatowali podczas pierwszego panelu w drugim dniu trwania konferencji b. Prezes Rady Ministrów – Jan Krzysztof Bielecki, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP - Olgierd Dziekoński, Sekretarz Naczelnej Rady Gospodarczej - dr Konstanty Radziwiłł, prof. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej, Andrzej Zdebski – Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie oraz dr Piotr Żuber z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Panel moderował Bogusław Chrabota – redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”, który na wstępie odniósł się do nieżyjącego już profesora Jerzego Regulskiego i jego wkładu w stworzenie w Polsce samorządności terytorialnej.

Podczas II panelu „Miasta – aglomeracje – obszary wiejskie: współpraca czy rywalizacja” w drugim dniu trwania VIII Konferencji Krakowskiej oficjalnie zainaugurowano platformę – magazynu ‘MIASTO’ - wspólnej inicjatywy Związku Miast Polskich, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz partnerów.

Mirosław Bieniecki

Nie ma w Polsce woli politycznej ani pomysłów jak poradzić sobie z imigracją - powiedział Mirosław Bieniecki, prezes Fundacji Instytut Studiów Migracyjnych, w czasie III Panelu „Imigracja – szansą dla Polski?”

Marcin Kędzierski

Imigranci stukają już do drzwi polskich uczelni, ale na razie skala tego zjawiska jest niewielka - podkreślił Marcin Kędzierski z Klubu Jagiellońskiego, w trakcie III Panelu „Imigracja – szansą dla Polski?”

Ksenia Naranowich

Coraz więcej imigrantów decyduje się na pozostanie w Polsce, nie traktując jej jako kraj tranzytowy - zaznaczyła Ksenia Naranowich, prezes Fundacji Rozwoju "Oprócz Granic”, podczas III Panelu „Imigracja – szansą dla Polski?”

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

Facebook
You Tube