Konferencje Krakowskie

Skuteczne planowanie

- Kluczowym elementem, na którym trzeba budować rozwój są miejsca  - powiedział prof. Aleksander Noworól, dyrektor Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, podczas panelu "Polska polityka rozwoju wobec zmian na scenie europejskiej i globalnej".

Zdaniem prof. Noworóla konieczne jest odejście od silnie scentralizowanego modelu sprawowania władzy na rzecz wzmocnienia wielopoziomowego systemu zarządzania.  W swoim wystąpieniu „Koncepcja hierarchizacji systemu planowania w świetle nowej polityki regionalnej w Polsce”profesor zaznaczył, że w zarządzaniu publicznym potrzebna jest integracja planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego.

Skuteczna interwencja publiczna realizuje cele strategiczne wielu poziomów zarządzania (od Unii Europejskiej do skali lokalnej), jest zakorzeniona w określonym terytorium (miejsce jest jedną z podstawowych determinant procesu rozwojowego), wykorzystuje możliwości wsparcia - podejście egzogeniczne, ale równocześnie mobilizuje potencjały endogeniczne (polityczne, organizacyjne, środowiskowe, gospodarcze, społeczne). Realizuje zasady: subsydiarności, dodatkowości, koncentracji, koordynacji i partnerstwa.

Koncepcja hierarchizacji systemu planowania w świetle nowej polityki regionalnej w Polsce - prezentacja

 

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020