Konferencje Krakowskie

Polska kultura kapitalizmu

- Dwubiegunowa oś liberalizm-etatyzm stała się niewystarczająca do opisu zjawisk w gospodarce - powiedział poseł Paweł Szałamacha w trakcie panelu "Kultura myśli strategicznej: Europa – Świat. Jaka będzie odpowiedź na zmiany?"

Poseł Szałamacha uważa, że konstrukcja liberalizm-etatyzm, która była dotąd powszechnie używana w ocenie decyzji w gospodarce nie pozwala zrozumieć porażki krajów (jak np. państwa basenu Morza Śródziemnego), które zachowywały się według tego modelu. W wystąpieniu „Ósma kultura kapitalizmu – model rozwoju gospodarczego dla Polski” Paweł Szałamacha przedstawił polski model kapitalizmu, który opiera się na kilku zasadach. Jesteśmy bardziej skłonni od indywidualizmu niż do współdziałania, bardziej staramy się objeść pewne rozwiązania niż stosować się do nich, nie jesteśmy pewni własnej pozycji (siły). Jeśli nie zwiększymy zdolności do rozwoju elit ekonomicznych w Europie, będziemy państwem taniej siły roboczej i dużego rynku wewnętrznego - zaznaczyl poseł.

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020