Konferencje Krakowskie

I Konferencja Krakowska - kreatywność receptą na sukces

Czy kreatywna i innowacyjna Europa może być jednym z centrów rozwoju świata XXI wieku? Czy Unia Europejska może być demiurgiem kreatywnej i innowacyjnej Europy? Czy Polska weźmie udział w rozwoju kreatywnej i innowacyjnej Europy? Czy Małopolska może zostać kreatywnym i innowacyjnym regionem? Na te i wiele innych pytań odpowiadali przedstawiciele świata nauki i polityki podczas I Konferencji Krakowskiej zorganizowanej w Krakowie 5 i 6 czerwca 2008 r. pod hasłem "Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku".

- To ogromny awans, że intelektualiści, naukowcy chcą rozmawiać z młodym samorządem o przyszłości Europy i świata – podkreślił marszałek Marek Nawara, nawiązując do niedawnych obchodów 10-lecia Województwa Małopolskiego. - Mam nadzieję, że tematyka i schemat konferencji polegająca na zadawaniu trudnych pytań będą szansą na wyciągnięcie właściwych wniosków.

Uczestnicy konferencji próbowali m.in. odpowiedzieć na pytanie „Czy kreatywna i innowacyjna Europa może być jednym z centrów rozwoju świata XXI wieku?”. Prof. Roman Galar zaznaczył, że źródłem przewagi konkurencyjnej Europy była zawsze wolność, a nie perfekcja. Dziś perfekcja króluje, a wolność usprawiedliwia niekonwencjonalne style życia (efektem jest upadek europejskiej kreatywności). Problem Europy polega na tym, że jej sektor badawczy i gospodarka są zbyt skrępowane, by konkurować z USA „w eksploracji innowacyjnej”, a jednocześnie nie są dość perfekcyjne, by konkurować z Azją „w eksploatowaniu innowacji”. Kluczem do przyszłości Europy jest „zrestartowanie jej bezkonkurencyjnego niegdyś napędu innowacyjnego”. Potrzeba w tym celu nie tyle gonienia Ameryki, co refleksji nad własną kulturą.

Prof. Witold Orłowski wskazał na liczne słabości Europy, takie jak: zróżnicowanie gospodarcze państw europejskich, bariery językowe, różnorodne postawy i oczekiwania mieszkańców poszczególnych krajów wobec władzy, zbyt skomplikowany system podatkowy czy starzejące się społeczeństwo. Te czynniki powodują zjawiska, które przyczyniają się do osłabienia pozycji Europy na świecie. Są to m. in.: brak innowacyjności, wysokie podatki, ucieczka przedsiębiorców, ucieczka wykwalifikowanych pracowników, ucieczka talentów, słabnący wzrost, pogorszenie poziomu życia czy utrata dystansu do liderów (Azja). Dodatkowo zagrożenie dla Europy mogą stanowić problemy z: imigracją, integracją społeczną, współpracą między krajami, a także terroryzm. W efekcie tych niebezpiecznych zjawisk Europa może stać się peryferyjnym kontynentem emerytów, stagnacji, konfliktów społecznych i zacofania technologicznego.

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020