Konferencje Krakowskie

Pogrążeni przez Grecję

- To rząd grecki „pożarł” przyszłość strefy euro  - powiedział prof. Andrzej Sławiński, dyrektor Instytutu Ekonomicznego NBP, podczas panelu "Jaka będzie Europa po kryzysie?"

W opinii prof. Sławińskiego tylko Grecja nie potrafiła stosować się do reguł ekonomicznych w strefie. W wystąpieniu „Przyszłość strefy euro i perspektywy włączenia się do niej krajów Europy Środkowo-Wschodniej” prof. Sławiński zaznaczył, że zadłużonym krajom strefy euro jak Hiszpania czy Włochy mogłyby pomóc inwestycje takich krajów jak Niemcy czy Holandia, ale one nie są do tego skłonne w obawie o własną przyszłość.

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020