Konferencje Krakowskie

Prezydent RP patronuje V Konferencji Krakowskiej

O miejscu Polski w świecie i konsekwencjach zmian, jakie zachodzą na scenie globalnej będą dyskutować w Krakowie 25 i 26 maja br. uczestniczy V Konferencji Krakowskiej. Spotkanie nawiąże m.in. do przyszłości Unii Europejskiej, która był głównym wątkiem ubiegłorocznej, czwartej konferencji. Regionalny think tank, jakim jest Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, po raz piąty organizuje debatę na temat najważniejszych wyzwań rozwojowych dla regionu, Polski i świata. Konferencja odbędzie się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Jedno z pytań postawione podczas ubiegłorocznej konferencji: „Czy Unia Europejska będzie istnieć w roku 2057, kiedy przypadnie 100 lecie jej powstania?” wydaje się bardzo aktualne wobec kryzysu, jaki dotknął państwa UE, zwłaszcza strefy euro, możliwości bankructwa Grecji, problemów z przyjęciem paktu fiskalnego, kłopotami ze zwiększeniem środków zgromadzonych w Europejskim Funduszu Stabilizacji Finansowej, protestów w wielu państwach UE przeciwko zapowiadanym reformom społeczno-gospodarczym.

Obserwujemy, jak zmienia się scena globalna i tworzy się nowy układ przewag i dominacji na świecie. Kończy się epoka dominacji Europy i Stanów Zjednoczonych. Powstaje nowa scena globalna, w której głównymi graczami są państwa azjatyckie, a przede wszystkim Chiny i Indie. Drugim wyzwaniem epokowej transformacji, jak zaznacza prof. Antoni Kukliński, współtwórca Konferencji Krakowskich, jest „kryzys porządku globalnego, który został stworzony przez zwycięską koalicję II wojny światowej. Kończy się epoka PAX Americana.  Piąta Konferencja Krakowska podejmuje wyzwania kluczowego problemu naszych czasów – problem epokowej transformacji sceny globalnej”.  W opinii prof. Kuklińskiego obecny kryzys jest „wyzwaniem szukania dróg nowego zdefiniowania roli Wspólnoty Atlantyckiej w tworzeniu nowej sceny globalnej. Ta rola nie może być rolą przytłaczającej dominacji, ta rola może być jednak ważną rolą istotnego współtwórcy i współautora nowej sceny globalnej”.

W tym kontekście niezbędne staje się ponowne postawienie pytania „Polonia Quo Vadis”, które było hasłem III Konferencji Krakowskiej. Istotne jest także szukanie odpowiedzi, jaką drogą podąży Małopolska w epoce zachodzących zmian na scenie globalnej?  Próbą nakreślenia modelu rozwoju regionu w najbliższej dekadzie jest Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020. „Taka konfrontacja poznawcza i pragmatyczna będzie elementem rozwoju polskiego systemu regionalnej myśli strategicznej” – podkreśla prof. Kukliński. „Jestem przekonany, że temat piątej Konferencji Krakowskiej – transformacja sceny globalnej XXI wieku zawiera wielki potencjał intelektualny i pragmatyczny. Konferencja będzie próbą mobilizacji tego potencjału” – dodaje.

Konferencja odbędzie się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego. 

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020