Konferencje Krakowskie

II Konferencja Krakowska - wyzwania dla Polski i regionów

O tym, jakie wyzwania stoją przed naszym krajem oraz polskimi regionami zastanawiano się podczas II Konferencji Krakowskiej „Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku”. Gośćmi specjalnymi byli: Manfred Beschel, dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej oraz Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego. Konferencja odbyła się 18-19 czerwca 2009 r. w Krakowie.

Pierwszy dzień konferencji zdominował Raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” przygotowany przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów pod przewodnictwem Michała Boniego. Jak podkreślił wicemarszałek Małopolski Roman Ciepiela, dobrze się stało, że opublikowanie raportu nastąpiło właśnie teraz, kiedy nasz region szykuje się do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego. Władze Małopolski chcą wytyczyć nowe cele i zastanowić się nad tym, jak przełożyć szanse na konkretne decyzje.

 

Drugiego dnia trwania konferencji dyskusję otworzył członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marek Sowa. Zaznaczył, że w ostatnich latach polskie regiony pozytywnie odczuły napływ funduszy unijnych. Podkreślił także, że głos polskich regionów powinien być obecny na forum Komisji Europejskiej. Wskazał m.in. na konieczność poparcia dla terytorialnie zorientowanych strategii rozwoju oraz ukierunkowania działań na osiąganie trwałych rezultatów.

Manfred Beschel zaakcentował, że regiony muszą zdać sobie sprawę z tego, że stają się głównymi aktorami na arenie międzynarodowej. - Warto uwolnić potencjał regionów i ludzi. Regiony mogą w znaczącym stopniu przyczynić się do rozwoju Unii Europejskiej. Istnieje potencjał dla wzrostu w każdym regionie. Rozwój regionów zależy od tego, jak  potrafią zidentyfikować atuty i zmobilizować ludzi – apelował.

Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska mówiła o najważniejszych celach polskiej polityki rozwoju. - Pracujemy nad tym, by stworzyć system strategicznego zarządzania rozwojem Polski. Chodzi o to, aby mając duże środki unijne, mieć jednocześnie jasną wizję tego, co robić dalej – tłumaczyła. Nawiązując do Raportu „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” podkreśliła, że polskie regiony zmniejszają dystans rozwojowy do średniej UE, ale zwiększają się wewnętrzne różnice rozwojowe.

O funkcjonowaniu polskich województw oraz o tym, jaki jest pomysł na regiony u progu XXI wieku, mówił dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Jacek Woźniak. Jego zdaniem polskie województwa, zorganizowane 10 lat temu na wzór samorządu lokalnego, nie są adekwatne do zmieniających się realiów. Przekonywał także, że region musi być silny aktywnością wszystkich podmiotów działających w przestrzeni publicznej. Jak podkreślił, o sukcesie polskich regionów przesądzi w najbliższym czasie zdolność do zbudowania silnych, sprawnych instytucji.

PROGRAM II KONFERENCJI KRAKOWSKIEJ

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020