Konferencje Krakowskie

11 Konferencja Krakowska - Wiek wolności – od niepodległości do wyzwań przyszłości - 18–19 czerwca 2018

Marszałek Jacek Krupa

Dialog jest zawsze czymś, co łączy, nawet gdy przebieg rozmowy wydaje się niezwykle burzliwy. Poprzez dialog tworzymy wspólnotę, a poprzez jego jakość oddziałujemy na kulturę – powiedział marszałek Jacek Krupa, otwierając XI Konferencję Krakowską. Hasło tegorocznej konferencji: „Wiek wolności – od niepodległości do wyzwań przyszłości” nawiązuje do jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości – podkreślił marszałek. W 1918 roku Polacy wywalczyli ją swoją krwią, zdolnościami dyplomatycznymi i intelektem. Była to wolność nie tylko w rozumieniu terytorialnym czy administracyjnym, ale także wolność wypowiedzi i dyskusji.

WOLNOŚĆ – CO TO TAKIEGO?

- Wolność jako wartość. Ewolucja w wymiarze kultury, polityki, filozofii

- Czy niepodległość oznacza wolność? Synonimy niematerialnych dóbr kulturowych?

- Współczesny patriotyzm – jak być patriotą w czasach pokoju?

- Jakie zmiany w funkcjonowaniu społeczeństwa wywołują dekady ładu i czas pokoju?

- Oblicza wolności gospodarczej w Polsce XXI wieku – prawo własności a odpowiedzialność za dobro wspólne

- Wolność to umiejętność współżycia i akceptacji – czy to potrafimy? Gdzie zgubiliśmy empatię, najbardziej efektywny kanał komunikacji międzyludzkiej?

- Czy jako Polacy tworzymy wspólnotę? Co nas dzieli, a co nas łączy?

- Wolność to szczęście? Co uszczęśliwia Małopolan, Polaków, Europejczyków?

Leszek Zegzda – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Marszałek Leszek Zegzda przedstawił wydarzenia w Małopolsce związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości, zaplanowane przez Województwo Małopolskie. Tytuł cyklu inicjatyw, przyjęty po wielu debatach, brzmi: Małopolska. Moja wolność. Wolność najważniejsza, z którą mamy do czynienia, to wolność wewnętrzna. Stąd akcent w tytule na „moja”.

prof. Zbigniew Mikołejko

Andre Malraux, mówiąc, że XXI wiek będzie wiekiem religii, miał na myśli raczej sekty niż religię w ogólnym rozumieniu. Co się stało? Sekularyzacja świata rozpoczęta w okresie oświecenia zaowocowała szaloną otwartością. Zadziwiające jest jednak to, że doszliśmy do paradoksu, że w polu otwartości na rozmaite autonomie zaczynają wyrastać twierdze, mury, okopy, podziały. Nagle to, co stało się świeckie, jako instrumentu działania zaczyna potrzebować tego, co religijne.

Wydawnictwa

okładka publikacji "Wiek wolności"

Organizator

Województwo Małopolskie

Patroni medialni

Telewizja Polska Kraków

Radio Kraków

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020