Konferencje Krakowskie

Wyciągnąć wnioski z kryzysu

- Chciałbym, abyśmy wyciągnęli konstruktywne wnioski z kryzysu i potrafili wzmacniać zasobność regionu  - powiedział Marek Sowa, marszałek Województwa Małopolskiego, 25 maja w wystąpieniu otwierającym V Konferencję Krakowską, odbywającą się pod hasłem „Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski”.

Marszałek podkreślił, że Konferencje Krakowskie poruszają ważne wyzwania, a teraz w centrum dyskusji w Europie są finanse publiczne. Zaznaczył, że ma nadzieję, że w ramach krakowskiej debaty uda się znaleźć receptę na kryzys. Podkreślił, że zasadniczym problemem państw członkowskich Unii jest brak konsekwencji w wydawaniu środków w sferze finansów publicznych. 

Należy sobie zdać sprawę, że w przyszłej perspektywie finansowej będziemy się koncentrować na działaniach prorozwojowych - podkreślił marszałek. Marek Sowa zaznaczył, że w modelu rozwoju regionu samorząd województwa postawił na zindywidualizowane podejście decydując się na wspieranie rozwoju subregionów, co powinno się przyczynić do wzmocnienia partnerstwa i współodpowiedzialności społeczności lokalnych.

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020