Konferencje Krakowskie

Scenariusze wychodzenia z kryzysu

Wobec coraz częściej powtarzanego pytania czy Grecja pogrąży Unię Europejską bardzo ciekawie zapowiada się kilka wystąpień 25 maja, podczas pierwszego dnia konferencji. Czy UE i Polska mają receptę na wyjście z kryzysu? W drugim dniu odbędzie się dyskusja m.in. na temat planowania strategicznego w Chinach. Czy możemy nauczyć się czegoś od strategów Państwa Środka? 

25 maja 2012

I Panel: Europa wobec wyzwań globalnych i regionalnych XXI wieku

Paneliści:

prof. Roman Kuźniar – doradca Prezydenta RP: - Polska wobec Unii kilku prędkości i zmiennej geometrii świata

Aleksander Smolar – prezes Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego: - Europa i nowy ład światowy

prof. Antoni Kukliński – emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego - Epokowa transformacja sceny globalnej XXI wieku

Janusz Sepioł – Senator RP: - Przyszłość Europy Środkowej

Andrzej Brzeziecki – redaktor naczelny „Nowej Europy Wschodniej”: - Europa Wschodnia – szansa, wyzwanie czy problem?

 

II Panel: Jaka będzie Europa po kryzysie?

Paneliści:

prof. Andrzej K. Koźmiński – prezydent Akademii Leona Koźmińskiego: - Architektura ekonomiczna Europy w kryzysie

prof. Witold Orłowski – członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP: - Europa – drogi wyjścia z kryzysu

prof. Andrzej Sławiński –dyrektor Instytutu Ekonomicznego NBP: - Przyszłość strefy euro i perspektywy włączenia się do niej krajów Europy Środkowo--Wschodniej

dr hab. Tomasz Grosse – profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN: - Regulacje globalnych przepływów kapitałowych jako instrument władzy

dr hab. Wiesław Gumuła – dyrektor Oddziału NBP w Krakowie: - Jak przemiany w światowym systemie finansowym wpływają na funkcjonowanie wspólnoty narodowej, aglomeracji miejskich oraz jednostek

 

III Panel: Zasoby i kompetencje rozwojowe Polski

Paneliści:

prof. Janusz Czapiński – Uniwersytet Warszawski, autor „Diagnozy społecznej”: - Przewagi konkurencyjne młodych Polaków

dr Jan Olbrycht – poseł do Parlamentu Europejskiego: - Efektywność funkcjonowania Polski w systemie Unii Europejskiej

dr Piotr Żuber – dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego: - Efektywność funkcjonowania Polski w instytucjach europejskich

prof. Jarosław Górniak – Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego: - Czy można w Polsce stworzyć mechanizm efektywnej władzy publicznej?

 

26 maja 2012

IV Panel: Polska polityka rozwoju wobec zmian na scenie europejskiej i globalnej

Paneliści:

prof. Grzegorz Gorzelak – Uniwersytet Warszawski: - Wyzwania strategiczne Polski i regionów

prof. Jacek Szlachta – Szkoła Główna Handlowa: - Doświadczenia programowania rozwoju terytorialnego UE – perspektywa 2050

prof. Aleksander Noworól – dyrektor Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego; - Koncepcja hierarchizacji systemu planowania w świetle nowej polityki regionalnej w Polsce

prof. Bolesław Domański – dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego; - Dylematy polityki rozwoju polskich regionów

Jacek Woźniak – pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Planowania Strategicznego; - Małopolska jako regionalny ośrodek myśli strategicznej

V Panel: Kultura myśli strategicznej: Europa – Świat. Jaka będzie odpowiedź na zmiany?

Paneliści:

prof. Roman Galar – Politechnika Wrocławska: - Co to znaczy kultura myśli strategicznej w świecie XXI wieku?

dr hab. Krzysztof Szczerski – poseł, Uniwersytet Jagielloński: - Jaka powinna być polska prędkość w Europie? O strategii odnajdywania się w Europie wielu prędkości

dr Olaf Osica – dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich: - Kultura strategiczna Europy w czasach kryzysu

Paweł Szałamacha – poseł, b. Prezes Zarządu Instytutu Sobieskiego: - Ósma kultura kapitalizmu – model rozwoju gospodarczego dla Polski

Ksawery Burski – sinolog, b. ambasador RP w Chinach: - Myśl strategiczna Chin i sposoby jej realizacji

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020