Konferencje Krakowskie - Regionalna debata o przyszłości Małopolski, Polski, świata

Szanowni Państwo,

Pragnę serdecznie podziękować Państwu za udział w XI Konferencji Krakowskiej “Wiek wolności – od niepodległości do wyzwań przyszłości”, która odbyła się w dniach 18–19 czerwca 2018 roku.

Konferencja Krakowska to wyjątkowe spotkanie i forum eksperckiej debaty o przyszłości Europy, Polski i jej regionów. W tym roku spotkaliśmy się już po raz jedenasty, aby w gronie wybitnych intelektualistów dyskutować i szukać odpowiedzi na pytania dotyczące wyzwań stojących przed nami w najbliższej perspektywie.

Tematem przewodnim tegorocznej debaty była próba nakreślenia miejsca Polski w Europie i świecie sto lat po odzyskaniu niepodleglości.

Wierzę, że, podobnie jak w poprzednich latach, konferencja była okazją do twórczej i inspirującej debaty, skłaniającej do refleksji na temat przyszłości Europy, Polski, regionów i lokalnych społeczności.

 

Jacek Krupa

Marszałek Województwa Małopolskiego

Marszałek Jacek Krupa

Logo Województwa Małopolskiego

O konferencjach

Konferencje Krakowskie to organizowane przez Województwo Małopolskie od 2008 roku cykliczne wydarzenie, które już na stałe wpisało się w kalendarz ważnych debat o przyszłości Europy, Polski i regionów. Każdego roku w debatach biorą udział wybitni ekonomiści, socjologowie, politolodzy, finansiści, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych.

Idea Konferecji

Sukiennice - Kraków
Sukiennice - Kraków

Paneliści

Do udziału w konferencjach krakowskich zapraszani są wybitni naukowcy, politycy i intelektualiści, a także samorządowcy i przedstawiciele administracji rządowej. Każdego roku zaproszenie przyjmują eksperci w dziedzinach będących tematem dyskusji. Dobór panelistów z różnych środowisk gwarantuje interesującą dyskusję i pozwala na zaprezentowanie różnych punktów widzenia.

Organizator

Województwo Małopolskie

Honorowy patronat

komisjaeyropejska

Patroni medialni

 

Telewizja Polska Kraków

Radio Kraków

Dziennik Polski

Małopolskie Obserwatorium 
Rozwoju Regionalnego

Departament Polityki Regionalnej

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków

tel.: 12 29 90 829; 12 63 03 368

mail: morr@umwm.pl

Fundusze Europejskie w Małopolsce
znak barw rp poziom szara ramka rgb Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

Facebook
You Tube