Konferencje Krakowskie

Religia liberalizmu gospodarczego

- Liberalizm gospodarczy stał się „religią” w integracji europejskiej - zaznaczył Tomasz Grosse, profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN, w trakcie panelu "Jaka będzie Europa po kryzysie?" Dodał, że politycy nie stworzyli dotąd innego modelu.

Prof. Grosse uważa, że to politycy zadecydują, czy obecny kryzys ekonomiczny zakończy się pozytywnie czy negatywnie. Dodał, że politycy niejednokrotnie wykorzystują idee ekonomiczne do celów politycznych. Cały czas odbywa się rywalizacja geoekonomiczna państw UE. W wystąpieniu „Regulacje globalnych przepływów kapitałowych jako instrument władzy” Tomasz Grosse podkreślił, że różnice ekonomiczne sprawiają, że politycy Unii nie potrafią osiągnąć kompromisu. W przezwyciężeniu kryzysu w UE powinno pomóc m.in. odzyskanie kontroli nad rynkami finansowymi.

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020