Konferencje Krakowskie

3 Konferencja Krakowska - Polonia quo vadis? – 17-18 czerwca 2010

III Konferencja Krakowska - dokąd zmierza Polska?

Czy jesteśmy w stanie wykorzystać małopolski potencjał kreatywności i stać się regionem wiedzy i innowacji, jaka będzie Polska i Małopolska za 20 lat i czy dynamiczne i innowacyjne społeczeństwo jest szansą na skok cywilizacyjny w naszym regionie – na te pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy III Konferencji Krakowskiej, zorganizowanej w Krakowie 18 i 19 czerwca 2010 r. pod hasłem pod hasłem „Polonia Quo Vadis?”

Otwierając konferencję, marszałek Marek Nawara zaprezentował wizję rozwoju województwa. - Małopolska stoi przed szansą stania się kreatywnym regionem wiedzy i innowacji, a kluczem do sukcesu ma być m.in. ścisłe współdziałanie pomiędzy trzema środowiskami: władzami regionalnymi i lokalnymi, środowiskiem naukowym i przedsiębiorcami - zaznaczył.

- Konieczne będą także zmiany w systemie edukacji. Chodzi o to, aby już od najmłodszych lat – już na poziomie szkoły podstawowej - uczyć młodzież przedsiębiorczości i innowacyjnego podejścia – mówił Marek Nawara. Jako najważniejsze wyzwania dla Małopolski marszałek wskazał konieczność nadrobienia zaległości w sferze infrastruktury transportowo-komunikacyjnej. Przedstawił także listę inwestycji prorozwojowych dla Małopolski.

O prognozach rozwoju Polski i Europy mówił prof. Krzysztof Rybiński ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jak ocenił Polska ma przed sobą ostatnie dziesięć lat, podczas których możemy dogonić Zachód. Po 2020 roku będzie to niemożliwe ze względu na wyzwania demograficzne, klimatyczne i energetyczne.  Poważny problem, z jakim Europa i świat będzie musiał się zmierzyć w najbliższych latach to kwestia starzejących się społeczeństw, a co za tym idzie zwiększenie wydatków publicznych na świadczenia dla rosnącej liczby emerytów. Przekonywał także, że przed Polską stoi ogromne wyzwanie technologiczne i choć potencjał technologiczny rośnie, to mamy wieloletnie zapóźnienia i trudno będzie nam dogonić rozwinięte kraje. Do tego dochodzi olbrzymie wyzwanie związane z polityką klimatyczną.

Zdaniem prof. Antoniego Kuklińskiego z Wyższej Szkoły Biznesu National – Louis University w Nowym Sączu problemem współczesnych społeczeństw jest „ubóstwienie” przez internet, które przejawia się w zatraceniu umiejętności przekształcania informacji. Przekonywał także, że jedyną szansą dla Polski na wygranie kolejnej dekady jest upowszechnienie kultury myślenia strategicznego wśród elit politycznych.

 PROGRAM III KONFERENCJI KRAKOWSKIEJ

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020