Konferencje Krakowskie

25 maja 2012

       Wystąpienie otwierające konferencję:

Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego

Wystąpienie programowe:

Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

 

I Panel: Europa wobec wyzwań globalnych i regionalnych XXI wieku

Moderator:  

Róża Thun – Poseł do Parlamentu Europejskiego

Paneliści:

prof. Roman Kuźniar – Doradca Prezydenta RP

Polska wobec Unii kilku prędkości i zmiennej geometrii świata

Aleksander Smolar – Prezes Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego

Europa i nowy ład światowy

prof. Antoni Kukliński – emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Epokowa transformacja sceny globalnej XXI wieku

Janusz Sepioł – Senator RP

Przyszłość Europy Środkowej

Andrzej Brzeziecki – Redaktor naczelny „Nowej Europy Wschodniej”

Europa Wschodnia – szansa, wyzwanie czy problem?

Dyskusja

 

II Panel:  Jaka będzie Europa po kryzysie?

Moderator:   Wojciech Przybylski – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Paneliści:

prof. Andrzej K. Koźmiński – Prezydent Akademii Leona Koźmińskiego

Architektura ekonomiczna Europy w kryzysie

prof. Witold Orłowski – Członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP

Europa – drogi wyjścia z kryzysu

prof. Andrzej Sławiński – Dyrektor Instytutu Ekonomicznego NBP

Przyszłość strefy euro i perspektywy włączenia się do niej krajów Europy Środkowo-Wschodniej

dr hab. Tomasz Grosse – Profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN

Regulacje globalnych przepływów kapitałowych jako instrument władzy

dr hab. Wiesław Gumuła – Dyrektor Oddziału NBP w Krakowie

Jak przemiany w światowym systemie finansowym wpływają na funkcjonowanie wspólnoty narodowej, aglomeracji miejskich oraz jednostek

Dyskusja

 

III Panel:  Zasoby i kompetencje rozwojowe Polski

Moderator: Piotr Mucharski - Redaktor Naczelny "Tygodnika Powszechnego"

Paneliści:

prof. Janusz Czapiński – Uniwersytet Warszawski, autor „Diagnozy społecznej”

Przewagi konkurencyjne młodych Polaków

dr Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego

Efektywność funkcjonowania Polski w systemie Unii Europejskiej

dr Piotr Żuber – Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Efektywność funkcjonowania Polski w instytucjach europejskich

prof. Jarosław Górniak – Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czy można w Polsce stworzyć mechanizm efektywnej władzy publicznej?

Dyskusja

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020