Konferencje Krakowskie

Innowacyjna administracja

- Nowym elementem związanym z reformą państwa jest wprowadzanie innowacji w administracji publicznej - zaznaczył prof. Jarosław Górniak z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w trakcie panelu "Zasoby i kompetencje rozwojowe Polski".

Prof. Górniak uważa, że innowacyjność w administracji publicznej będzie się wiązać z rywalizacją między państwami i regionami. W wystąpieniu „Czy można w Polsce stworzyć mechanizm efektywnej władzy publicznej?” prof. Górniak zaznaczył, że innowacyjność w administracji publicznej powinna spowodować: wzrost wydajności, oszczędności ekonomiczne, a równocześnie zwiększenie satysfakcji obywateli ze świadczonych usług. Profesor zaznaczył, że reformy w administracji powinny także stymulować rozwój innowacyjnej gospodarki. Niezbędnym czynnikiem wprowadzania innowacji jest odpowiednie przywództwo.

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020