Konferencje Krakowskie

Słabnący Zachód

- Wpływ USA i Unii Europejskiej na przyszły świat będzie maleć  - zaznaczył Aleksander Smolar, prezes Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego, w trakcie panelu "Europa wobec wyzwań globalnych i regionalnych XXI wieku".

Aleksander Smolar uważa, że doszło do osłabienia wszystkich czynników integracyjnych, którymi były m.in. strach przed wojną i lęk przed Związkiem Sowieckim.

W swoim wystąpieniu zatytułowanym „Europa i nowy ład światowy” prof. Smolar zaznaczył, że czynnikami integrującymi dla Europy może być demografia oraz postrzeganie nas jako jeden kontynent – „Euroland”.

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020