Konferencje Krakowskie

Europa w defensywie

- Cierpimy na europejską sklerozę – nie potrafimy odpowiedzieć na pojawiające się wyzwania  - stwierdził prof. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej, w trakcie panelu "Polska polityka rozwoju wobec zmian na scenie europejskiej i globalnej".

W wystąpieniu „Doświadczenia programowania rozwoju terytorialnego UE – perspektywa 2050”  Jacek Szlachta stwierdził, że poważnym problemem dla rozwoju Europy są przede wszystkim takie megatrendy, jak: demografia (starzejące się społeczeństwo, niedostatek siły roboczej), cofająca się gospodarka Europy, ewolucja postaw społecznych (m.in. odgradzanie się od otoczenia), niedostatek energii, odwrócenie dostępności (w przeciwieństwie do metropolii, tereny peryferyjne ulegają degradacji), spolaryzowany rozwój społeczno-gospodarczy, hybrydowa geografia (brak ładu przestrzennego), zablokowane reformy (m.in. rosnące problemy budżetowe) oraz europejskie zakleszczenie (skleroza) – przejawiające się tym, że nie potrafimy odpowiedzieć na pojawiające się wyzwania. 

Polska polityka rozwoju wobec zmian na scenie europejskiej i globalnej - prezentacja

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020