Konferencje Krakowskie

5 Konferencja Krakowska - Transformacja sceny europejskiej i globalnej. Strategie dla Polski – 25-26 maja 2012

- Potrzebujemy nowego pomysłu na rozwój Polski – zaznaczył dr hab. Krzysztof Szczerski, (Uniwersytet Jagielloński), poseł na Sejm RP, podczas panelu "Kultura myśli strategicznej: Europa – Świat. Jaka będzie odpowiedź na zmiany?"

- Kluczowym elementem, na którym trzeba budować rozwój są miejsca  - powiedział prof. Aleksander Noworól, dyrektor Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, podczas panelu "Polska polityka rozwoju wobec zmian na scenie europejskiej i globalnej".

Wobec coraz częściej powtarzanego pytania czy Grecja pogrąży Unię Europejską bardzo ciekawie zapowiada się kilka wystąpień 25 maja, podczas pierwszego dnia konferencji. Czy UE i Polska mają receptę na wyjście z kryzysu? W drugim dniu odbędzie się dyskusja m.in. na temat planowania strategicznego w Chinach. Czy możemy nauczyć się czegoś od strategów Państwa Środka? 

- Nowym sposobem postrzegania województwa jest traktowanie regionu jako korporacji  - zaznaczył Jacek Woźniak, pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Planowania Strategicznego, podczas panelu "Polska polityka rozwoju wobec zmian na scenie europejskiej i globalnej".

O miejscu Polski w świecie i konsekwencjach zmian, jakie zachodzą na scenie globalnej będą dyskutować w Krakowie 25 i 26 maja br. uczestniczy V Konferencji Krakowskiej. Spotkanie nawiąże m.in. do przyszłości Unii Europejskiej, która był głównym wątkiem ubiegłorocznej, czwartej konferencji. Regionalny think tank, jakim jest Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, po raz piąty organizuje debatę na temat najważniejszych wyzwań rozwojowych dla regionu, Polski i świata. Konferencja odbędzie się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

- Potrzebne jest nam w Polsce odnowienie wiary, że Europa jest naszym domem  - podkreślił Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, w wystąpieniu programowym, zatytułowanym „Potencjały rozwojowe Polski”, pierwszego dnia konferencji. Potrzebujemy silnej Polski w silnej Europie - dodał minister.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020