Konferencje Krakowskie

5 Konferencja Krakowska - Transformacja sceny europejskiej i globalnej. Strategie dla Polski – 25-26 maja 2012

- Polska prezydencja to inwestycja w przyszłość - powiedział dr Piotr Żuber, dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, podczas panelu "Zasoby i kompetencje rozwojowe Polski". 

- Dwubiegunowa oś liberalizm-etatyzm stała się niewystarczająca do opisu zjawisk w gospodarce - powiedział poseł Paweł Szałamacha w trakcie panelu "Kultura myśli strategicznej: Europa – Świat. Jaka będzie odpowiedź na zmiany?"

- To rząd grecki „pożarł” przyszłość strefy euro  - powiedział prof. Andrzej Sławiński, dyrektor Instytutu Ekonomicznego NBP, podczas panelu "Jaka będzie Europa po kryzysie?"

- Europa Wschodnia traci dla Polski znacznie, przyszłość naszego kraju leży w integracji z Unią Europejską  - stwierdził Andrzej Brzeziecki, redaktor naczelny „Nowej Europy Wschodniej”, podczas panelu "Europa wobec wyzwań globalnych i regionalnych XXI wieku".


   Tygodnik Powszechny

   TVP Kraków

   Gazeta Wyborcza

   Nowa Europa Wschodnia

- Warto wspierać regiony słabiej rozwinięte nie tylko ze względu na zasadę solidarności  - zaznaczył prof. Bolesław Domański,  dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, podczas panelu "Polska polityka rozwoju wobec zmian na scenie europejskiej i globalnej".

Gorąco zapraszam do udziału w V Konferencji Krakowskiej. W szalonym tempie dzisiejszego życia mało mamy okazji, żeby usiąść i spokojnie porozmawiać o sprawach najbardziej fundamentalnych. Konferencje Krakowskie tą możliwość gwarantują, i to w doborowym towarzystwie. Liczę na spotkanie z Państwem i twórczą dyskusję!

Jarosław Gowin

Serdecznie zapraszam na V Konferencję Krakowską – forum debaty o przyszłości regionu, Polski i świata. Już piąty rok z rzędu zgromadzimy intelektualną elitę kraju, aby w kameralnej atmosferze dyskutować o sprawach najważniejszych i najbardziej fundamentalnych.

- Ludzi napędza konsumpcja, sukces i władza. To te same rzeczy, którymi szatan kusił Chrystusa  - powiedział prof. Roman Galar z Politechniki Wrocławskiej w trakcie panelu "Kultura myśli strategicznej: Europa – Świat. Jaka będzie odpowiedź na zmiany?"

Małopolskie Obserwatorium 
Rozwoju Regionalnego

Departament Polityki Regionalnej

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków

tel.: 12 29 90 829; 12 63 03 368

mail: morr@umwm.pl

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

Facebook
You Tube