Konferencje Krakowskie

5 Konferencja Krakowska - Transformacja sceny europejskiej i globalnej. Strategie dla Polski – 25-26 maja 2012

- Europa Wschodnia traci dla Polski znacznie, przyszłość naszego kraju leży w integracji z Unią Europejską  - stwierdził Andrzej Brzeziecki, redaktor naczelny „Nowej Europy Wschodniej”, podczas panelu "Europa wobec wyzwań globalnych i regionalnych XXI wieku".


   Tygodnik Powszechny

   TVP Kraków

   Gazeta Wyborcza

   Nowa Europa Wschodnia

- Warto wspierać regiony słabiej rozwinięte nie tylko ze względu na zasadę solidarności  - zaznaczył prof. Bolesław Domański,  dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, podczas panelu "Polska polityka rozwoju wobec zmian na scenie europejskiej i globalnej".

Gorąco zapraszam do udziału w V Konferencji Krakowskiej. W szalonym tempie dzisiejszego życia mało mamy okazji, żeby usiąść i spokojnie porozmawiać o sprawach najbardziej fundamentalnych. Konferencje Krakowskie tą możliwość gwarantują, i to w doborowym towarzystwie. Liczę na spotkanie z Państwem i twórczą dyskusję!

Jarosław Gowin

Serdecznie zapraszam na V Konferencję Krakowską – forum debaty o przyszłości regionu, Polski i świata. Już piąty rok z rzędu zgromadzimy intelektualną elitę kraju, aby w kameralnej atmosferze dyskutować o sprawach najważniejszych i najbardziej fundamentalnych.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020