Konferencje Krakowskie

Unia rozbieżnych interesów

- Próba przejęcia przez państwa ciężaru kryzysu okazała się nieudana - powiedział prof. Witold Orłowski, członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP, w trakcie panelu "Jaka będzie Europa po kryzysie?"

W opinii prof. Orłowskiego obecny kryzys to przed wszystkim kryzys zaufania. Kryzys dotknął nie tylko gospodarki, ale także państwa, które usiłowały przejąć zadłużenie banków i wziąć na siebie ciężar kryzysu. W swoim wystąpieniu zatytułowanym„Europa – drogi wyjścia z kryzysu” Witold Orłowski zaznaczył, że bez zmniejszenia garbu zadłużenia, który spowodował załamanie ekonomiczne, „gospodarka nie ruszy z miejsca”. W Europie znalezienie kompromisu w walce z kryzysem jest trudne ze względu na rozbieżne interesy różnych krajów europejskich. Kryzys obnażył brak mechanizmu podejmowania decyzji w Unii – stwierdził Witold Orłowski.  Decydującym czynnikiem nie jest czysta ekonomia, ale ekonomia polityczna – dodał.

Jaka będzie Europa po kryzysie? - prezentacja

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020