Konferencje Krakowskie

9 Konferencja Krakowska - Polska regionów - Polska miast - 28-29 listopada 2016

marszałek Elżbieta Polak

Powinniśmy głośno mówić jak samorząd w Polsce jest ważny - mówiła Elżbieta Polak, marszałek Województwa Lubuskiego podczas panelu „Centrum a samorząd – twórcze napięcie, polskie województwo – projekt otwarty”.

Krzysztof Kwiatkowski

Administracja samorządowa lepiej i taniej realizuje zadania niż administracja rządowa - podkreślił Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli w trakcie panelu „Centrum a samorząd – twórcze napięcie, polskie województwo – projekt otwarty”.

Marszałek Jacek Krupa

Samorząd regionalny skończył 18 lat. Sprawdził się, odrywając fundamentalną rolę we wszystkich sferach życia społeczno-gospodarczego, dobrze służąc społeczeństwu - zaznaczył Jacek Krupa, marszałek Województwa Małopolskiego podczas panelu „Centrum a samorząd – twórcze napięcie, polskie województwo – projekt otwarty”.

prof. Witold Orłowski

Żyjemy w bardzo trudnych czasach. Na pewne rzeczy musimy patrzeć z większym dystansem - podkreśli prof. Witold Orłowski podczas panelu „Co dalej z Europą? zagrożenia i perspektywy”.

dr Jan Olbrycht

Nikt w Unii Europejskiej nie wie co stanie się jutro - zaznaczył dr Jan Olbrycht podczas panelu „Co dalej z Europą? zagrożenia i perspektywy”.  W opinii posła do Parlamentu Europejskiego, Unia przesuwa się z modelu podejmowania decyzji metodą wspólnotową do metody międzyrządowej.

prof. Roman Kuźniar

Jesteśmy w fazie odwrotu od integracji europejskiej. Nie wiadomo jak długo to potrwa i jak głęboki będzie to proces - stwierdził prof. Roman Kuźniar z Uniwersytetu Warszawskiego podczas panelu „Co dalej z Europą? zagrożenia i perspektywy”.

dr Władysław Kosiniak-Kamysz

W Europie trwają geopolityczne ruchy tektoniczne, które tworzą nową rzeczywistość - mówił dr Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego podczas panelu „Co dalej z Europą? zagrożenia i perspektywy”.

dr Włodzimierz Cimoszewicz

Europa w rozumieniu Unii Europejskiej w wyjątkowo trudnym położeniu. Na wiele kryzysów nie ma odpowiedzi - zaznaczył dr Włodzimierz Cimoszewicz podczas panelu  „Co dalej z Europą? zagrożenia i perspektywy”. 

Marszałek Jacek Krupa

W dzisiejszym świecie nie możemy być niczego na 100 procent pewni. Rzeczywistość nas zaskakuje. Mamy niepewne czas. To składnia nas do stawiania pytań i szukanie na nie odpowiedzi - zaznaczył marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa podczas uroczystego otwarcia IX Konferencji Krakowskiej odbywającej się pod hasłem „Polska regionów – Polska miast”.

Małopolskie Obserwatorium 
Rozwoju Regionalnego

Departament Polityki Regionalnej

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków

tel.: 12 29 90 829; 12 63 03 368

mail: morr@umwm.pl

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

Facebook
You Tube