Konferencje Krakowskie

Program IX Konferencji Krakowskiej

Miejsce: Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie

Kraków, Rynek Główny 3

Rejestracja na konferencje

I DZIEŃ – 28 listopada

11:00 – UROCZYSTE OTWARCIE IX KONFERENCJI KRAKOWSKIEJ

Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego

11.15–13.15

I PANEL: CO DALEJ Z EUROPĄ? ZAGROŻENIA I PERSPEKTYWY

 • Kryzys migracyjny – jak uczynić z niego szansę dla Europy, Polski?
 • BREXIT – umocni czy osłabi Wspólnotę?
 • Co czeka Europę po polityce spójności
 • Nastroje eurosceptyczne – czy Unia musi się zmienić, by przetrwać?
 • Razem czy osobno? Współczesna polityka bezpieczeństwa i obrony UE czy NATO?

Moderator:

prof. Zdzisław Mach – Uniwersytet Jagielloński, Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Paneliści:

- dr Włodzimierz Cimoszewicz – b. Premier, b. Minister Spraw Zagranicznych, b. Senator RP
- Bogdan Klich – Senator RP, b. Minister Obrony Narodowej
Władysław Kosiniak-Kamysz – Poseł na Sejm RP, Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, b. Minister Pracy i Polityki Społecznej
-  prof. Roman Kuźniar – Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
- dr Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego
- prof. Witold Orłowski – Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula (tbc)

DYSKUSJA

13.15–14.00 – PRZERWA OBIADOWA

 

14.00–16.00

II PANEL: CENTRUM A SAMORZĄD – TWÓRCZE NAPIĘCIE, POLSKIE WOJEWÓDZTWO – PROJEKT OTWARTY

 • Czy samorząd wojewódzki ma możliwość realnego przywództwa zmieniającego kraj?
 • Czy – a jeśli tak to w jaki sposób – ogólnopolskie znaczenie samorządu wojewódzkiego powinno zostać wzmocnione?
 • Jak wyglądają najlepsze, a jak najgorsze wzorce relacji samorządu wojewódzkiego z ogólnopolskimi podmiotami politycznymi?
 • Które rozwiązania i procedury są najważniejsze dla siły samorządu, które zaś są źródłem jego słabości?

Moderator:

dr Jarosław Flis – socjolog, publicysta, Uniwersytet Jagielloński

Paneliści:

- Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
- Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Najwyższej Izby Kontroli, b. Minister Sprawiedliwości
- prof. Stanisław Mazur – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kierownik Katedry Gospodarki i Administracji
- Elżbieta Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
- Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego
- prof. Mirosław Stec – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego

DYSKUSJA

16.00–16.30 – PRZERWA KAWOWA

16.30–18.30

III PANEL: PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ URBANIZACJI

 • Jakie są kluczowe problemy polskiej urbanizacji?
 • Czy jest możliwy awans gospodarczy i cywilizacyjny Polski bez przyspieszenia urbanizacji?
 • Jak starzejące się społeczeństwo wpływa na urbanizację przestrzeni? Czy rosnąca liczba seniorów może zmienić priorytety inwestycyjne polskich miast?
 • Jakie obszary będą dominować jako cele migracji? jakie będą obszary aspiracji i prestiżu? jakie obszary czeka ożywiony ruch inwestycyjny?
 • Jakie są dziś priorytety działań w planowaniu regionalnym czy zagospodarowaniu terenów wiejskich?

Moderator:

Janusz Sepioł – Generalny Projektant Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Województwa Małopolskiego

Paneliści:

- dr hab. Andrzej Gałązka – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
- prof. Piotr Lorens – Politechnika Gdańska, Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich
- Marek Wiland – urbanista, Biuro Urbanistyczne „Ecoland”, prezes Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU

DYSKUSJA

18.45 – KOLACJA NA ZAPROSZENIE MARSZAŁKA JACKA KRUPY

 

II DZIEŃ – 29 listopada

9:45 – OTWARCIE DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI

 

10.00–12.00

 

IV PANEL: POLITYKA MIEJSKA – POLITYKA WOBEC MIAST: WSPÓLNOTA CELÓW?

 • Czy polskie miasta wymagają systemowej polityki wsparcia, jeśli tak – jak różnicować wsparcie wobec metropolii i miast mniejszych?
 • Jaki będzie wpływ metropolizacji na strategię rozwoju kraju?
 • Czy jesteśmy gotowi na upadek miast?
 • Czy polskie miasta są przygotowane do nowych wyzwań, takich jak imigracja?
 • Jakie są nowe wyzwania w zarządzaniu aglomeracjami? Czy w Polsce powstaną „regiony metropolitalne”?

Moderator:

Jacek Woźniak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Krakowa

Paneliści:

- prof. Grzegorz Gorzelak – Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
- prof. Paweł Swianiewicz – ekonomista i geograf, b. doradca społeczny Prezydenta RP
- prof. Jacek Szlachta – Wiceprzewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk
- dr Piotr Żuber – Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju

DYSKUSJA

12.00–12.30 – PRZERWA KAWOWA

 

12.30–14.30

V PANEL: POLSKA WIEŚ – SFERA DYNAMICZNYCH ZMIAN?

 • W jaki sposób wieś wpływa na rozwój cywilizacyjny kraju?
 • Czy dotacje UE mają znaczenie dla tempa rozwoju wsi?
 • Czy jest możliwa modernizacja bez dezagraryzacji i urbanizacji?
 • Co dałoby włączenie wsi i jej mieszkańców do ogólnego systemu prawnego?

Moderator:

prof. Janusz A. Majcherek – Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Paneliści:

- Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
- Jarosław Kalinowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego, b. Poseł na Sejm RP, b. Minister Rolnictwa i Wiceprezes Rady Ministrów
- prof. Monika Stanny – Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
- Ryszard Wilczyński – Poseł na Sejm RP, b. Wojewoda opolski

 

DYSKUSJA

PODSUMOWANIE KONFERENCJI

14.30 – OBIAD

Rejestracja na konferencje

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020