Konferencje Krakowskie

Wiarygodne przywództwo

Europa w rozumieniu Unii Europejskiej w wyjątkowo trudnym położeniu. Na wiele kryzysów nie ma odpowiedzi - zaznaczył dr Włodzimierz Cimoszewicz podczas panelu  „Co dalej z Europą? zagrożenia i perspektywy”. 

Zdaniem byłego premiera rosną w siłę ruchy separatystyczne, nacjonalistyczne. Widzimy ten fenomen w całej Europie. Rośnie ryzyko różnicowania kręgów i szybkości integracji. Aby temu przeciwdziałać potrzebna jest integracja. Potrzebne jest wzmocnienie wspólnej polityki zagranicznej, wspólnej polityki obronnej oraz wspólnej polityki demograficznej. Europie potrzebna jest także wiarygodne, silne przywództwo.

Włodzimierz Cimoszewicza zaznaczył, że z Polski powinien płynąć jeden głos wobec sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji, bo może to zostać wykorzystane do wzmocnienia pozycji Rosji. Trudna sytuacja w Unii jest okazją dla Polski, by wzmocnić swoją pozycję w Unii. Słabsza Unia oznacza wzmacnianie narodowych egoizmów i zagrożenie dla polskich interesów.

 

 

 

 

 

Wiarygodne przywództwo

Europa w rozumieniu Unii Europejskiej w wyjątkowo trudnym położeniu. Na wiele kryzysów nie ma odpowiedzi - zaznaczył dr Włodzimierz Cimoszewicz podczas panelu  „Co dalej z Europą? zagrożenia i perspektywy”.

Zdaniem byłego premiera rosną w siłę ruchy separatystyczne, nacjonalistyczne. Widzimy ten fenomen w całej Europie. Rośnie ryzyko różnicowania kręgów i szybkości integracji. Aby temu przeciwdziałać potrzebna jest integracja. Potrzebne jest wzmocnienie wspólnej polityki zagranicznej, wspólnej polityki obronnej oraz wspólnej polityki demograficznej. Europie potrzebna jest także wiarygodne, silne przywództwo.

Włodzimierz Cimoszewicza zaznaczył, że z Polski powinien płynąć jeden głos wobec sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji, bo może to zostać wykorzystane do wzmocnienia pozycji Rosji. Trudna sytuacja w Unii jest okazją dla Polski, by wzmocnić swoją pozycję w Unii. Słabsza Unia oznacza wzmacnianie narodowych egoizmów i zagrożenie dla polskich interesów.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020