Konferencje Krakowskie

Integracja za zgodą Europejczyków

Proces pogłębiania integracji europejskiej na wszystkich polach nie jest możliwy - podkreśli Bogdan Klich podczas panelu „Co dalej z Europą? zagrożenia i perspektywy”.


W opinii senatora Klicha integrację można pogłębiać w tych obszar, w których jest na to przyzwolenie Europejczyków. Powinna to być wspólna polityka zagraniczna, polityka bezpieczeństwa i obrony oraz polityka azylowa.

W Europie i na świecie mamy do czynienia z kryzysem tradycyjnego modelu demokracji liberalnej. Za prezydentury Donalda Trumpa i Władimira Putina może dojść do nowego podziału jałtańskiego. Trump będzie się kierował się protekcjonizmem i izolacjonizmem w polityce zagranicznej. Tradycyjne sojusze Ameryki z partnerami ulegną osłabieniu. Putin wysadził w powietrze model bezpieczeństwa Unii Europejskiej, wzmacnia swoją pozycję na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Syrii.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020