Konferencje Krakowskie

Niepewna przyszłość

Nikt w Unii Europejskiej nie wie co stanie się jutro - zaznaczył dr Jan Olbrycht podczas panelu „Co dalej z Europą? zagrożenia i perspektywy”.  W opinii posła do Parlamentu Europejskiego, Unia przesuwa się z modelu podejmowania decyzji metodą wspólnotową do metody międzyrządowej.

Przykładem tego są m.in. różne instrumenty finansowe ustanawiane poza mechanizmami wspólnotowymi. Państwa integrują się, następuje konsolidacja polityczna i finansowa co widać w obrębie Strefy Euro. Będzie budowane nowe centrum Unii Europejskiej.

Zdaniem parlamentarzysty w Polsce prowadzona jest antyeuropejska polityka na użytek wewnętrzny natomiast na użytek zewnętrzy rządzący głoszą proeuropejskie hasła.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020