Konferencje Krakowskie

Regiony sprawdziły się

Samorząd regionalny skończył 18 lat. Sprawdził się, odrywając fundamentalną rolę we wszystkich sferach życia społeczno-gospodarczego, dobrze służąc społeczeństwu - zaznaczył Jacek Krupa, marszałek Województwa Małopolskiego podczas panelu „Centrum a samorząd – twórcze napięcie, polskie województwo – projekt otwarty”.
Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej samorząd regionalny urósł do roli fundamentalnego gracza w zakresie rozdziału środków europejskich w sektorze publicznym. Wysokie ratingi województw dowodzą, że samorządy regionalne dobrze gospodarują finansami. Małopolska potrafi wspierać rozwój przedsiębiorczości, co zostało nagrodzone przyznanym przez Komisję Europejską tytułem Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2016. To dowód, że nie tylko dobrze sobie radzimy, ale także inni to dostrzegają - zaznaczył marszałek. Dodał, że z badań opinii publicznej wynika, że 2/3 respondentów ocenia samorząd regionalny dobrze albo bardzo dobrze.

Walczymy o to, aby obronić samorząd regionalny – mówił marszałek. Opowiedział się za utrzymaniem obecnego modelu, w którym marszałek jest wybierany przez Sejmik, a nie w wyborach bezpośrednich. Podkreślił, że ogromną wartością samorządu województwa są wysoko wykwalifikowane kadry.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020