Konferencje Krakowskie

9 Konferencja Krakowska - Polska regionów - Polska miast - 28-29 listopada 2016

Marszałek Jacek Krupa

Szanowni Państwo,

Konferencja Krakowska jest wyjątkowym spotkaniem oraz forum eksperckiej debaty o przyszłości Europy, Polski i jej regionów. W tym roku spotykamy się już po raz dziewiąty, by w gronie wybitnych intelektualistów dyskutować i udzielać nieoczywistych odpowiedzi na pytania o wyzwania stojące przed nami w najbliższej perspektywie.

Logo 9 Konferencji Krakowskiej

Przyszłość urbanizacji, niekorzystne zjawiska demograficzne, priorytety rządzących i inwestorów na najbliższe lata. Te i inne tematy będą podstawą dyskusji podczas obrad IX Konferencji Krakowskiej. Doroczne spotkanie, organizowane z inspiracji Marszałka Województwa Małopolskiego, jest ważnym głosem w sprawach ważnych dla mieszkańców regionu w kontekście wydarzeń międzynarodowych i krajowych. W tym roku ideą przewodnią debaty jest „Polska regionów – Polska miast”. Nie zabraknie też dyskusji o zjawiskach ważnych społecznie w skali globalnej, które mają wpływ na codzienne życie lokalnych społeczności.

Małopolskie Obserwatorium 
Rozwoju Regionalnego

Departament Polityki Regionalnej

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków

tel.: 12 29 90 829; 12 63 03 368

mail: morr@umwm.pl

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

Facebook
You Tube