Konferencje Krakowskie

Zdany egzamin

Administracja samorządowa lepiej i taniej realizuje zadania niż administracja rządowa - podkreślił Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli w trakcie panelu „Centrum a samorząd – twórcze napięcie, polskie województwo – projekt otwarty”.

Samorząd regionalny zdał egzamin dojrzałości - dodał Krzysztof Kwiatkowski. Problemem jest cyfryzacja - zarówno w samorządach jak i w administracji centralnej. Mimo wydawania dużych środków na udostępnienie e-usług obywatele rzadko korzystają z tych usług. Poważnym problemem jest brak kompatybilności systemów informatycznych.

Elementem, który wymaga dalszego rozwoju jest współpraca władzy publicznej z organizacjami pozarządowymi. Potrzebne jest budowanie kapitału zaufania obywatela do administracji publicznej.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020