Konferencje Krakowskie

Powrót do centralizacji

Powinniśmy głośno mówić jak samorząd w Polsce jest ważny - mówiła Elżbieta Polak, marszałek Województwa Lubuskiego podczas panelu „Centrum a samorząd – twórcze napięcie, polskie województwo – projekt otwarty”.

Zdaniem Elżbiety Polak, w ciągu 18 lat istniała zgoda co do priorytetów i kierunków rozwoju samorządów, następowała decentralizacja. - Trudno nam się zgodzić z odwróceniem rządu od samorządu, co widać w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Zmienia się model państwa i proponuje się powrót do centralizacji. Bardzo niepokojąca jest zapowiedź utworzenia jednego, skonsolidowanego centrum zarządzania strategicznego – zaznaczyła Elżbieta Polak. Pojawiają się zapowiedzi odbierania kolejnych kompetencji samorządom regionalnym. Nie jest to zrozumiałe po 18 latach dobrych doświadczeń. Polityka regionalna jest realizowana jest przez samorządy województw skutecznie – dodała.

Powinniśmy zająć się umacnianiem samorządności i budowaniem partnerstw – zaznaczyła Elżbieta Polak. Partnerstwo przyczynia się do mnożenia efektów dobrych rozwiązań. W województwie lubuskim takim przykładami było budowanie partnerstwa na rzecz wolontariatu czy rozwoju transplantologii.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020