Konferencje Krakowskie

Potrzebny jest instynkt geopolityczny

Jesteśmy w fazie odwrotu od integracji europejskiej. Nie wiadomo jak długo to potrwa i jak głęboki będzie to proces - stwierdził prof. Roman Kuźniar z Uniwersytetu Warszawskiego podczas panelu „Co dalej z Europą? zagrożenia i perspektywy”.


W opinii prof. Kuźniara, w przypadku Unii możliwe są trzy scenariusze rozwoju: I Rzeczpospolitej, Szwajcarii lub współczesnej Francji. Aby się rozwijać Europa musi zyskać instynkt geopolitycznych, odzyskać szacunek dla własnej tradycji, wzmocnić współpracę polityczną.

Polska poprzez prowadzoną dezeuropeizację może budować „europejską drugą ligę”, w której będzie odgrywać rolę lidera. Taki sposób prowadzenia polityki prowadzi do odtworzenia podziału Unii Europejskiej na centrum i peryferia.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020